Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1973

 1. Het woon-werkverkeer : literatuurrapport : een eerste oriëntatie RWS Rapportendatabank

  1973

 2. Aansluiting Almere op het spoorwegnet : tracéstudie en kostenraming RWS Rapportendatabank

  Oriënterende studie naar de technische en financiële aspekten van een aansluiting van Almere op het spoorwegnet. Er wordt uitgegaan van het gebruik van conventioneel spoorwegmaterieel. Op het...

  1973

 3. Afwikkelingsniveaus 1972 en ongevallenfrequenties 1971 op de rijkswegen RWS Rapportendatabank

  1973

 4. Verhandeling inzake een onderzoek naar de geschiktheid van de Twenthekanalen voor de toekomstige scheepvaart en waterhuishouding RWS Rapportendatabank

  1973

 5. Afsluiting Oosterschelde : getijmodel zuidelijk bekken : vormgeving en uitvoering van de damvakken op de platen#verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1973

 6. De verkeersbruggen bij de Kreekrakdam RWS Rapportendatabank

  1973

 7. De kantorenfunctie van Lelystad RWS Rapportendatabank

  Op de eerste plaats wordt de opbouw en ontwikkeling van Lelystad gekenschetst. Vooral de kenmerkende elementen van Lelystad m.b.t. de doelstellingen waartoe het gesticht is, en de gedachtenvorming die...

  1973

 8. Taken Directie Noordzee m.b.t. het beheer van de zeebodem RWS Rapportendatabank

  Aan de orde komen: het maken en onderhouden van scheepvaartwegen; het opsporen en winnen van bodemmaterialen; het bergen van wrakken; het plaatsen van objecten in of op de zeebodem als b.v. installaties,...

  1973

 9. Scheephoogten : deel 1 : resultaten duwbotenenquête RWS Rapportendatabank

  Gegevens verzameld uit enquête maart-juni 1973 betreffende hoogte, hoofdafmetingen, motorvermogen en bouwjaar van de duwboot die de Nederlandse wateren bevaart. De duwvloot is op basis van motorvermogen...

  1973

 10. Het hydro-dynamische beeld in de naaste omgeving van een voortgesleepte stuw, ontwikkeld voor het mechanisch verwijderen van olie op golvende zee-oppervlakken RWS Rapportendatabank

  In dit rapport wordt aandacht geschonken aan het gedrag van water in de onmiddellijke omgeving van de stuw. Tevens wordt een interpretatie afgeleid voor het gebruik van een dergelijke stuw op binnenwateren...

  1973