Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1973

 1. Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Hoekpolder RWS Rapportendatabank

  In het kader van het systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de kade van de Hoekpolder, behorend tot het Hoogheemraadschap van Delfland en liggend in de provincie...

  1973

 2. Hammermolenstuw te Neer : bepaling van de afvoercoëfficient#verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  De ijking van de stuw werd uitgevoerd met behulp van een twee-dimensionaal model, dat omvatte: de bepaling van het afvoercoëffient bij ongestuwde afvoer en bij hoge Maas-waterstanden (gestuwde...

  1973

 3. Onderzoek naar de veiligheid van de kade langs de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder RWS Rapportendatabank

  In het kader van het systematisch onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade van de Oud- en Nieuw Wateringveldsche polder. De polder behoort tot het Hoogheemraadschap van...

  1973

 4. Resultaten vaarproeven met vier bakken in een model van een rivierbocht RWS Rapportendatabank

  1973

 5. Overtoom, Grevelingendam RWS Rapportendatabank

  1973

 6. Overzicht werkzaamheden en onderwerpen van studie op het gebied van het biologisch en landschapsoecologisch onderzoek RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van het landschapsoecologisch- en biologisch onderzoek in het deltagebied. Het landschapsoecologisch onderzoek beschrijft de verschillende te bestuderen gebieden. Het biologisch onderzoek...

  1973

 7. Het scheepshoogten-onderzoek bij de Koningsbrug over het van Harinxmakanaal RWS Rapportendatabank

  Onderzoek om een beslissing te nemen omtrent de aan te houden doorvaarthoogte van een nieuw te bouwen brug over het van Harinxmakanaal, liggende in het tracée van rijksweg 9.

  1973

 8. Sluiting tijdelijke toegang Europoort : onderzoek naar de taludhellingen van onder water aangebracht zand : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1973

 9. Speurwerk schepen in dwarsstroom : deel 1: inventarisatie RWS Rapportendatabank

  1973

 10. De chemische samenstelling van zoute grond voor en na kunstmatige ontzilting RWS Rapportendatabank

  Er worden de opzet, de uitvoering en de resultaten van het onderzoek, dat in het najaar van 1969 tot de zomer van 1970 verricht werd, vermeld.

  1973