Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. Bochtafsnijding te Bath : samenvattend verslag van de modelproeven en de besprekingen over het noordelijk tracé

  1972

 2. Afsluiting Oosterschelde : detailmodel sluitgaten. Deel III : reduktie van ontgrondingen tengevolge van initiaal transport : verslag modelonderzoek

  1972

 3. Een beknopte beschouwing over de kapaciteit en de verkeersbelasting van de Waalbocht bij Nijmegen

  Beknopte beschouwing in scheepvaarttechnisch opzicht. Aan de orde komen de nautische situatie, de kapaciteit en de verkeersbelasting, die nauw verband houdt met de verkeersveiligheid van de Waal-bocht...

  1972

 4. Onderzoek kunstharsbeton

  1972

 5. Beschrijving afvoermeetinstallatie Lauwersoog

  Beschrijft de voorbereidings- en uitvoeringsgeschiedenis, de waterbouwkundige inrichting der metingen, de opzet van de afvoermeetinstallatie, het elektrische schema en nadere beschrijving van de installatie...

  1972

 6. Nota betreffende de vaststelling van het tracé van rijksweg 32, omlegging Meppel

  RW32

  1972

 7. Enkele opmerkingen betreffende duweenheden met 3 x 2 bakken op de duwvaartkanalen

  Uitgaande van vaarwegkarakteristieken van het Amsterdam-Rijnkanaal, het Schelde-Rijnkanaal en het Hartelkanaal (sluizen, brughoogten, bochten) wordt kort opgemerkt of en hoe varen met zesbakkenformaties...

  1972

 8. Atlas voor Flevoland

  1972

 9. Tunnels in Nederland

  1972

 10. An air pollution model of Zeeland

  1972