Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. Verslag over het bedrijfsjaar 1970 van bedrijfseenheid A 93 in Oostelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  Dit verslag geeft in de eerste plaats een overzicht van de behaalde resultaten vanaf de stichting in 1968. Verder wordt ingegaan op de in het bedrijfsjaar 1970 aangebrachte wijziging in het bouwplan en...

  1972

 2. De Morinelplevier (Charadrius Morinellus) als broed- en trekvogel in Oostelijk Flevoland in de jaren 1967 en 1968 RWS Rapportendatabank

  Het in 1966 ingestelde onderzoek naar het voorkomen van de morinelplevier in Oostelijk Flevoland werd in de jaren 1967 en 1968 voortgezet. Ook werd getracht nesten te vinden voor het doen van waarnemingen...

  1972

 3. Een onderzoek naar de bodemveranderingen in de mond van de Oosterschelde : deelonderzoek K 148 RWS Rapportendatabank

  1972

 4. Nota van de Werkgroep Steunpunten RWS Rapportendatabank

  Geeft een toelichting op het plan voor de indeling van de wegen van het Rijkswegenplan 1968 in Diensten Autosnelwegen en Wegenrayons. Beschrijft voorstellen voor het plan tussenfase 1977.

  1972

 5. Nota over het toe te passen konstruktie type voor het radareiland ten westen van Hoek van Holland RWS Rapportendatabank

  1972

 6. Verslag van de studiereis naar Canada en USA 7 t/m 12 mei 1972 RWS Rapportendatabank

  Verslag van het International Symposium on Modelling Techniques in Waterresources Systems, 9 t/m 12 mei 1972 te Ottawa, Canada. Bevat een samenvatting van de voordrachten over waterkwaliteit en waterkwantiteit,...

  1972

 7. Gegevens uit de Lelystadtellingen 1968, 1969 en 1970 RWS Rapportendatabank

  Bij de R.IJ.P. bestond er behoefte aan gegevens over de bewoners in de eerste groeifase van Lelystad om hiermee documentatie ten behoeve van later onderzoek te verkrijgen. Naast enige incidentele interne...

  1972

 8. Zandbeweging rondom de kop van Goeree RWS Rapportendatabank

  1972

 9. Beoordeling van het rubberprofiel ten behoeve van de afdichting van de geperforeerde vloer van de Kreekrak sluizen RWS Rapportendatabank

  1972

 10. Beknopte beschouwing omtrent de opbouw en de werking van het "routingmodel" van het Nederlandse vaarwegennet en de belangrijkste verkeerstechnische aspekten RWS Rapportendatabank

  De nota verschaft enig inzicht in de hoofdzaken betreffende de opbouw en de werking van het "routingmodel" en in de resultaten van de uitgevoerde verkeerstechnische studies. Met het maken van een routingmodel...

  1972