Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. Sand concentration in an oscillatory flow RWS Rapportendatabank

  Investigates the velocity distribution occurring in an oscillatory flow. The mechanism of the stirring up was investigated without paying attention to the bottom concentration. An extended version of this...

  1972

 2. Vooronderzoek naar de gevolgen van de eventuele vestiging van een tweede nationale luchthaven in de Markerwaard RWS Rapportendatabank

  Bestudeert de gevolgen die de vestinging van een luchthaven in de Markerwaaard voor de ongeving met zich mee brengt. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan: de ontwikkeling van de luchtvaart; de ...

  1972

 3. Aantekeningen bij Nota B 65-8 RWS Rapportendatabank

  1972

 4. Vooronderzoek naar de gevolgen van de vestiging van de tweede nationale luchthaven in de Markerwaard RWS Rapportendatabank

  Bestudeert de gevolgen die de vestinging van een luchthaven in de Markerwaaard voor de ongeving met zich mee brengt. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan: de ontwikkeling van de luchtvaart; de ...

  1972

 5. Supplement op de nota Hoogwaterkering Amelands Noordzeekust tussen de raaien 9-18 RWS Rapportendatabank

  1972

 6. Verslag over het bedrijfsjaar 1970 van bedrijfseenheid A 93 in Oostelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  Dit verslag geeft in de eerste plaats een overzicht van de behaalde resultaten vanaf de stichting in 1968. Verder wordt ingegaan op de in het bedrijfsjaar 1970 aangebrachte wijziging in het bouwplan en...

  1972

 7. De Morinelplevier (Charadrius Morinellus) als broed- en trekvogel in Oostelijk Flevoland in de jaren 1967 en 1968 RWS Rapportendatabank

  Het in 1966 ingestelde onderzoek naar het voorkomen van de morinelplevier in Oostelijk Flevoland werd in de jaren 1967 en 1968 voortgezet. Ook werd getracht nesten te vinden voor het doen van waarnemingen...

  1972

 8. Een onderzoek naar de bodemveranderingen in de mond van de Oosterschelde : deelonderzoek K 148 RWS Rapportendatabank

  1972

 9. Nota van de Werkgroep Steunpunten RWS Rapportendatabank

  Geeft een toelichting op het plan voor de indeling van de wegen van het Rijkswegenplan 1968 in Diensten Autosnelwegen en Wegenrayons. Beschrijft voorstellen voor het plan tussenfase 1977.

  1972

 10. Nota over het toe te passen konstruktie type voor het radareiland ten westen van Hoek van Holland RWS Rapportendatabank

  1972