Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. Duwvaart in kanalen : deel XI: passeermanoeuvres II : verslag modelonderzoek

  Beschrijft een modelonderzoek waarbij een groot aantal verschillende passeermanoeuvres in een kanaal met bovengenoemde afmetingen is verricht. Het doel van dit onderzoek is het toetsen van de in het onderzoek...

  1972

 2. Landgebruikskosten op akkerbouwbedrijven van 45, 60, 67, 5 en 90 Ha bestaande uit meer danéén kavel bij verschillende plaatsen van het erf langs de openbare weg

  In dit rapport is bepaald wat de extra-kosten voor het landgebruik zijn per jaar en per ha of per bedrijf, indien de bedrijfsgebouwen niet op de gunstigste plaats langs de openbare weg worden gebouwd. ...

  1972

 3. Mathematische waterkwaliteitsmodellen voor de deltawateren

  1972

 4. 100 jaar Oranjesluizen

  Gaat in op het 100-jarig bestaan van de Oranjesluizen, sluizencomplex in Schellingwoude. (Vroeger aangeduid als Zuiderzeesluizen.

  1972

 5. Enkele berekeningen inzake het chloridegehalte van het Maaswater te Eijsden

  1972

 6. Sand concentration in an oscillatory flow

  Investigates the velocity distribution occurring in an oscillatory flow. The mechanism of the stirring up was investigated without paying attention to the bottom concentration. An extended version of this...

  1972

 7. Vooronderzoek naar de gevolgen van de eventuele vestiging van een tweede nationale luchthaven in de Markerwaard

  Bestudeert de gevolgen die de vestinging van een luchthaven in de Markerwaaard voor de ongeving met zich mee brengt. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan: de ontwikkeling van de luchtvaart; de ...

  1972

 8. Aantekeningen bij Nota B 65-8

  1972

 9. Vooronderzoek naar de gevolgen van de vestiging van de tweede nationale luchthaven in de Markerwaard

  Bestudeert de gevolgen die de vestinging van een luchthaven in de Markerwaaard voor de ongeving met zich mee brengt. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan: de ontwikkeling van de luchtvaart; de ...

  1972

 10. Supplement op de nota Hoogwaterkering Amelands Noordzeekust tussen de raaien 9-18

  1972