Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. Praktijktest Decca Datalogger type 9816 A/9817 B aan boord van m.s. "PAVO" d.d. 17 augustus t/m 29 september 1972

  11-1972

 2. Voorschriften betreffende de reden op de Rijn 1970

  Een overzicht van de begrenzing van de reden op de Rijn die worden aangeduid door tekens, van betekenis voor de Rijnvaart.

  24-11-1972

 3. De zandvoorziening van Noord-West Nederland

  30-11-1972

 4. De invloed van de kanalisatie van de Nederrijn op de drinkwatervoorziening in West-Nederland

  12-1972

 5. Zuiderzeewerken : land uit zee

  12-1972

 6. Biesbosch De stroomversnellingen van een stilstaand getij

  De afsluiting van het Haringvliet op 1 november 1970 deed de eeuwenoude getijbeweging stilstaan en ontnam hiermee aan dit gebied één van de belangrijkste kenmerken.

  12-1972

 7. Golfkrachten op havenlichten in havendammen Europoort

  12-1972

 8. Reproductie zouttoestand getijrivieren XVII : systematisch onderzoek variatie randvoorwaarden en stromingscondities met bodemruwheid

  12-1972

 9. Reproductie zouttoestand getijrivieren : XVII: systematisch onderzoek variatie randvoorwaarden en stromingscondities met bodemruwheis

  12-1972

 10. Stabiliteitsonderzoek aan een dwarsprofiel van de boezemkade langs de Donkervliet polder

  In het kader van een onderzoek naar de standzekerheid van de boezemkadenv is in opdracht van het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen (C.O.W.) door het Laboratorium voor Grondmechanica (L.G.M.) een...

  05-12-1972