Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. Havendammen Europoort : stabiliteit Zuiderdam : rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  10-1972

 2. Havendammen Europoort : golfreduktie Noorderdam : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  10-1972

 3. Golfreduktie Noorderdam : interim- rapport RWS Rapportendatabank

  10-1972

 4. Afsluiting Lauwerszee : detailmodel : deel I : optredende krachten bij het plaatsen van de caissons : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  10-1972

 5. Havenmond Hoek van Holland : stabiliteit kop Noorderdam : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  10-1972

 6. Ontzandingen nabij de Heerewaardense Afsluitdijk : een beoordeling van de (on-) toelaatbaarheid van deze ontzandingen in verband met de mogelijke invloed hiervan op de stabiliteit van de dijk. RWS Rapportendatabank

  Gedeputeerde Staten van Provincie Gelderland hebben vergunning verleend voor het ontzanden van een aantal percelen onder de gemeente Heerewaarden. Deze terreinen zijn op bijlage 1 aangeduid met de nummers...

  10-1972

 7. Stabiliteitsonderzoek aan een dwarsprofiel van de Boezemkade langs de Kaspolder RWS Rapportendatabank

  In het kader van een onderzoek naar de standzekerheid van de boezemkadenv is in opdracht van het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen (C.O.W.) door het Laboratorium voor Grondmechanica (L.G.M.) een...

  06-10-1972

 8. Hoe groot zijn ebstroomsnelheden geweest op het traject v.d. Nieuwe Maas van kmr 994.5 - 997.0 voor en na het uitvoeren v.d. bodemverhoging (okt. 1968-febr. 1970) : hoe is het gedrag van de bodem geweest gedurende deze periode en daarna : welk verband bestaat er tussen de beide grootheden, voor, tijdens en na de uitgevoerde bodemverhoging RWS Rapportendatabank

  06-10-1972

 9. Horizontale belastingen op opleggingen bij horizontaal gekromde brugdekken RWS Rapportendatabank

  17-10-1972

 10. Vooronderzoek naar de afvoer onder een scherm t.b.v. het selectief onttrekken van water : tussentijds bericht RWS Rapportendatabank

  11-1972