Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. Havendammen Europoort : stabiliteit kop Noorderdam : verslag definitief modelonderzoek

  10-1972

 2. Onderzoek naar de interactie tussen kustprocessen

  Behandelt met name de verwerking van de meetresultaten van kustmodellen. Doet een voorstel voor fundamenteel onderzoek om een beter inzicht te verkrijgen in de kustmorfologische processen.

  10-1972

 3. Havendammen Europoort : stabiliteit Zuiderdam : rapport modelonderzoek

  10-1972

 4. Havendammen Europoort : golfreduktie Noorderdam : verslag modelonderzoek

  10-1972

 5. Golfreduktie Noorderdam : interim- rapport

  10-1972

 6. Afsluiting Lauwerszee : detailmodel : deel I : optredende krachten bij het plaatsen van de caissons : verslag modelonderzoek

  10-1972

 7. Havenmond Hoek van Holland : stabiliteit kop Noorderdam : verslag modelonderzoek

  10-1972

 8. Ontzandingen nabij de Heerewaardense Afsluitdijk : een beoordeling van de (on-) toelaatbaarheid van deze ontzandingen in verband met de mogelijke invloed hiervan op de stabiliteit van de dijk.

  Gedeputeerde Staten van Provincie Gelderland hebben vergunning verleend voor het ontzanden van een aantal percelen onder de gemeente Heerewaarden. Deze terreinen zijn op bijlage 1 aangeduid met de nummers...

  10-1972

 9. Stabiliteitsonderzoek aan een dwarsprofiel van de Boezemkade langs de Kaspolder

  In het kader van een onderzoek naar de standzekerheid van de boezemkadenv is in opdracht van het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen (C.O.W.) door het Laboratorium voor Grondmechanica (L.G.M.) een...

  06-10-1972

 10. Horizontale belastingen op opleggingen bij horizontaal gekromde brugdekken

  17-10-1972