Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. Onderzoek naar de waterloopkundige karakteristieken van kunststofweefsels : informatie I : opzet van het onderzoek en de indeling van kunststofweefsels RWS Rapportendatabank

  08-1972

 2. Inlaatsluis Volkerak : vooronderzoek naar de vertikale schuifkrachten (statisch en dynamisch) bij verschillende schuifontwerpen voor een open inlaatkonstruktie : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Het onderzoek betrof zowel een trillingsonderzoek als een onderzoek naar de "statische" vertikale krachten, die de stroming op de schuif uitoefent. Het onderzoek had tot doel de keuze te maken tussen schuiven...

  08-1972

 3. Gladheidsbestrijding en milieu RWS Rapportendatabank

  Op initiatief van Akzo Zout Chemie en met medewerking van een aantal direct bij de gladheidsbestrijding betrokken instanties is in 1 971 de Stichting Relatie Gladheidsbestrijding Milieubeheer ...

  09-1972

 4. Koppelgemaal Diemen : structuur van een nota om urgentie van koppelgemaal Diemen aan te tonen RWS Rapportendatabank

  09-1972

 5. Havenmond Hoek van Holland : strandplan Hoek van Holland : deelrapport: situatie zonder strandplan RWS Rapportendatabank

  09-1972

 6. Havenmond Hoek van Holland : strandplan Hoek van Holland : deelrapport: situatie met strandplan RWS Rapportendatabank

  09-1972

 7. Havenmond Hoek van Holland : strandplan Hoek van Holland : syntheserapport RWS Rapportendatabank

  09-1972

 8. Onderzoek naar de nautische toestand van de bocht te Nijenbeek in de rivier de IJssel tussen kmr 934.5 en 935.5 RWS Rapportendatabank

  09-1972

 9. Havenmond Hoek van Holland : vergelijkend onderzoek naar de stabiliteit van diverse soorten bermmateriaal : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  09-1972

 10. Reproductie zouttoestand getijrivieren XIX : schaalonderzoek variatie vertikale schaal RWS Rapportendatabank

  09-1972