Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. Havenmond Hoek van Holland : vergelijkend onderzoek naar de stabiliteit van diverse soorten bermmateriaal : verslag modelonderzoek

  09-1972

 2. Reproductie zouttoestand getijrivieren XIX : schaalonderzoek variatie vertikale schaal

  09-1972

 3. Het buitendijks deltagebied : een geomorfologische kartering van het getijdegebied van Zuid-West Nederland voor de uitvoering van de Deltawerken

  09-1972

 4. Uitstroming gemaal Beuningen bij gewijzigde randvoorwaarden : verslag modelonderzoek

  In verband met de verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal in het Betuwepand is de bouw van een nieuw gemaal te Beuningen noodzakelijk. In de loop van 1971 is door het Waterloopkundig Laboratorium een...

  09-1972

 5. De mogelijkheden tot inschakeling van de Twenthekanalen in de afwatering van het gebied ten oosten en zuidoosten van Almelo in verband met de verbeteringsplannen voor de afwatering in het Regge-stroomgebied

  09-1972

 6. Reproductie zouttoestand getijrivieren : XIX: schaalonderzoek variatie vertikale schaal

  09-1972

 7. Water waves over an uneven bottom : an investigation into cnoidal-wave properties : report on investigation

  Presents some methods which are useful for the numerical calculation of the cnoidal wave-profile. The reason for presenting these methods is the fact that this type of wave is now being used as a boundary...

  09-1972

 8. Gladheids meldsystemen

  01-09-1972

 9. Nieuwe havenmond Hoek van Holland : taludbekleding zuidwal : verslag studie en modelonderzoek

  10-1972

 10. Stuw Belfeld : berekeningen afvoerverdeling

  10-1972