Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. Reproductie zouttoestand getijrivieren deel XIV : invloed luchtbellengordijn op zoutpenetratie : aanvullend onderzoek omrekeningsfactor luchtdebiet

  06-1972

 2. Aanpassingswerken bocht Beerkanaal-Calandkanaal : stabiliteit en golfoverslag : verslag modelonderzoek

  06-1972

 3. Valproeven met een betonkubus : verslag modelonderzoek

  06-1972

 4. Reproductie zouttoestand getijrivieren : XIV: invloed luchtbellengordijn op zoutpenetratie : aanvullend onderzoek omrekeningsfactor luchtdebiet

  06-1972

 5. Toepassing van Airborne Remote Sensing bij de kwaliteitsbewaking van oppervlaktewater

  06-1972

 6. Rapport betreffende de centrale (eenmans-) bediening van de Rozenburgse sluis

  01-06-1972

 7. Tielerwaard: dichten van Wielen

  In mei 1972 is door het polderdistrict "De Tielerwaard" aan het Centrum een plan tot dichten van enkele wielen voorgelegd. De betreffende wielen liggen aan de Waalbandijk tussen Gorinchem en...

  21-06-1972

 8. Het afvoerregiem van de Bovenrijn in 1971

  07-1972

 9. Modelproeven blokkenvaartuig 'NORMA'

  07-1972

 10. Onderzoek naar de grondwaterbeweging achter de Helderse Zeewering

  Uit het onderzoek van de meetresultaten komen de volgende punten duidelijk naar voren:
  - Het verloop van de waterstand boven de ondoorlatende laag is voornamelijk afhankelijk van neerslag, verdamping...

  07-1972