Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. Water waves over an uneven bottom : an investigation into cnoidal-wave properties : report on investigation

  Presents some methods which are useful for the numerical calculation of the cnoidal wave-profile. The reason for presenting these methods is the fact that this type of wave is now being used as a boundary...

  09-1972

 2. Gladheids meldsystemen

  01-09-1972

 3. Nieuwe havenmond Hoek van Holland : taludbekleding zuidwal : verslag studie en modelonderzoek

  10-1972

 4. Stuw Belfeld : berekeningen afvoerverdeling

  10-1972

 5. Havendammen Europoort : stabiliteit kop Noorderdam : verslag definitief modelonderzoek

  10-1972

 6. Onderzoek naar de interactie tussen kustprocessen

  Behandelt met name de verwerking van de meetresultaten van kustmodellen. Doet een voorstel voor fundamenteel onderzoek om een beter inzicht te verkrijgen in de kustmorfologische processen.

  10-1972

 7. Havendammen Europoort : stabiliteit Zuiderdam : rapport modelonderzoek

  10-1972

 8. Havendammen Europoort : golfreduktie Noorderdam : verslag modelonderzoek

  10-1972

 9. Golfreduktie Noorderdam : interim- rapport

  10-1972

 10. Afsluiting Lauwerszee : detailmodel : deel I : optredende krachten bij het plaatsen van de caissons : verslag modelonderzoek

  10-1972