Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. Verhandeling over de gevolgen van de afsluiting van het Volkerak en de in verband daarmee uitgevoerde aanpassingswerken aan de hoofdwaterkering van het Waterschap de Dijkring Flakkee : (kritische beschouwing van de getroffen maatregelen ter compensering van de stormvloedverhogende werking van de Volkerakdam)

  04-1972

 2. Verslag van de helikopterproef in de Oosterschelde november/december 1971, januari 1972

  04-1972

 3. Verslag van de helicopterproef in de Oosterschelde november/december 1971, januari '72

  04-1972

 4. Onderzoek naar het gedrag van bovenmaatse schepen op het Kanaal Gent Terneuzen : resultaten eerste serie waarnemingen

  De resultaten worden gepresenteerd van de meetreizen die in de periode aug. 1971 t/m febr. 1972 op het kanaal zijn verricht. De schepen zijn hierbij op basis van diepgang onderverdeeld in drie categorieën....

  05-1972

 5. Open Hartelkanaal

  05-1972

 6. Havenmond Hoek van Holland : stabiliteit splitsingsdam : verslag modelonderzoek

  05-1972

 7. Afsluiting Oosterschelde : kwalitatief onderzoek naar de golfbelasting op een caisson : verslag modelonderzoek

  Over een oriënterende proef ter beoordeling van de golfbelasting op een caisson, die eventueel gebruikt zal worden bij de afsluiting van de Oosterschelde.

  05-1972

 8. Onderzoek zuigputten IJsselmeer nabij Muiden januari 1970 tot april 1972

  05-1972

 9. Stroom- en verhangmeting omgeving Broekegat

  09-05-1972

 10. Stabiliteitsonderzoek aan een tweetal profielen van de Stammerdijk Langs de Gemeenschapspolder

  In het kader van een onderzoek naar de standzekerheid van de boezemkaden is in opdracht van het Centrum voor Onderzoek Yiaterkeringen (C.O.W.) door het Laboratorium voor Grondmechanica (L.G.M.) een...

  17-05-1972