Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. Verslag van de helicopterproef in de Oosterschelde november/december 1971, januari '72

  04-1972

 2. Onderzoek naar het gedrag van bovenmaatse schepen op het Kanaal Gent Terneuzen : resultaten eerste serie waarnemingen

  De resultaten worden gepresenteerd van de meetreizen die in de periode aug. 1971 t/m febr. 1972 op het kanaal zijn verricht. De schepen zijn hierbij op basis van diepgang onderverdeeld in drie categorieën....

  05-1972

 3. Open Hartelkanaal

  05-1972

 4. Havenmond Hoek van Holland : stabiliteit splitsingsdam : verslag modelonderzoek

  05-1972

 5. Afsluiting Oosterschelde : kwalitatief onderzoek naar de golfbelasting op een caisson : verslag modelonderzoek

  Over een oriënterende proef ter beoordeling van de golfbelasting op een caisson, die eventueel gebruikt zal worden bij de afsluiting van de Oosterschelde.

  05-1972

 6. Onderzoek zuigputten IJsselmeer nabij Muiden januari 1970 tot april 1972

  05-1972

 7. Stroom- en verhangmeting omgeving Broekegat

  09-05-1972

 8. Stabiliteitsonderzoek aan een tweetal profielen van de Stammerdijk Langs de Gemeenschapspolder

  In het kader van een onderzoek naar de standzekerheid van de boezemkaden is in opdracht van het Centrum voor Onderzoek Yiaterkeringen (C.O.W.) door het Laboratorium voor Grondmechanica (L.G.M.) een...

  17-05-1972

 9. Reproductie zouttoestand getijrivieren deel XIV : invloed luchtbellengordijn op zoutpenetratie : aanvullend onderzoek omrekeningsfactor luchtdebiet

  06-1972

 10. Aanpassingswerken bocht Beerkanaal-Calandkanaal : stabiliteit en golfoverslag : verslag modelonderzoek

  06-1972