Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. Verbetering van de Dordtsche Kil van het Mallegat tot in het Hollandsch Diep, onder de gemeenten Dordrecht, 's-Gravendeel en Strijen

  03-1972

 2. Onderzoek naar het gedrag van bovenmaatse schepen op het Kanaal Gent Terneuzen : opzet, waarnemingsmethoden enz.

  In verband met de veiligheid op het Kanaal Gent - Terneuzen wordt een onderzoek ingesteld naar het gedrag van bovenmaatse schepen die het kanaal in beladen toestand zullen gaan bevaren. In het rapport...

  03-1972

 3. Havenmond Hoek van Holland : vergelijking drijvermeting 4 september 1971 t.p.v. scheepvaartopening met meting situatie 1 juli 1971 in Getijmodel Rijnmond

  03-1972

 4. Havenmond Hoek van Holland : vergelijking drijvermeting 12 juni 1971 t.p.v. tijdelijke toegang met meting situatie 1 april 1971 in Getijmodel Rijnmond

  03-1972

 5. Rapport betreffende een nadere uitwerking van het plan voor de aanleg van een hoge brug nabij de P.Z.E.M.-centrale te Vlissingen

  03-1972

 6. Proefvakken rijksweg 15 : dimensionering van wegverhardingen. Dl. 1. Doel, opzet en voorbereiding

  In april - augustus 1971 zijn bij km 68 op de zuidelijke rijbaan van rijksweg 15 nabij Kesteren negen proefvakken van verschillende verhardingsconstructies aangelegd. In deze uitgave is vastgelegd waarom,...

  03-1972

 7. Havenmond Hoek van Holland : lengte Noorderdam bodemligging voor Zuiderdam : syntheserapport

  04-1972

 8. Doorspoelmogelijkheden van het kanaal door Walcheren

  04-1972

 9. Verhandeling over de gevolgen van de afsluiting van het Volkerak en de in verband daarmee uitgevoerde aanpassingswerken aan de hoofdwaterkering van het Waterschap de Dijkring Flakkee : (kritische beschouwing van de getroffen maatregelen ter compensering van de stormvloedverhogende werking van de Volkerakdam)

  04-1972

 10. Verslag van de helikopterproef in de Oosterschelde november/december 1971, januari 1972

  04-1972