Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. De onderzeese oeverbescherming van de zuidoostkust van Texel RWS Rapportendatabank

  1972

 2. Westkust Ameland : hydraulische beschouwingen RWS Rapportendatabank

  1972

 3. Literatuurstudie over materiaalbeweging door golven RWS Rapportendatabank

  Samenvatting van Japans onderzoek o.l.v. Homma en Horikawa naar aspecten van materiaalbeweging door golven. Aan de orde komen het onderscheid tussen hydraulisch ruwe en vlakke bodem, de overgang tussen...

  1972

 4. Diffusiemetingen Waal : interimrapport RWS Rapportendatabank

  1972

 5. Statistisch onderzoek naar de ijsgang in de Waddenzee RWS Rapportendatabank

  1972

 6. Duwvaart in kanalen : deel XI: passeermanoeuvres II : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Beschrijft een modelonderzoek waarbij een groot aantal verschillende passeermanoeuvres in een kanaal met bovengenoemde afmetingen is verricht. Het doel van dit onderzoek is het toetsen van de in het onderzoek...

  1972

 7. Landgebruikskosten op akkerbouwbedrijven van 45, 60, 67, 5 en 90 Ha bestaande uit meer danéén kavel bij verschillende plaatsen van het erf langs de openbare weg RWS Rapportendatabank

  In dit rapport is bepaald wat de extra-kosten voor het landgebruik zijn per jaar en per ha of per bedrijf, indien de bedrijfsgebouwen niet op de gunstigste plaats langs de openbare weg worden gebouwd. ...

  1972

 8. Mathematische waterkwaliteitsmodellen voor de deltawateren RWS Rapportendatabank

  1972

 9. 100 jaar Oranjesluizen RWS Rapportendatabank

  Gaat in op het 100-jarig bestaan van de Oranjesluizen, sluizencomplex in Schellingwoude. (Vroeger aangeduid als Zuiderzeesluizen.

  1972

 10. Enkele berekeningen inzake het chloridegehalte van het Maaswater te Eijsden RWS Rapportendatabank

  1972