Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. Havenmond Hoek van Holland : tijdstip plaatsing havenlichten Noorder- en Zuiderdam : syntheserapport

  02-1972

 2. Overallplan Induseiland

  02-1972

 3. Overwegingen bij de vaststelling lengte Noorderdam

  02-1972

 4. Reproductie zouttoestand getijrivieren deel V : numerieke aspecten gegevensverwerking getijgootonderzoek

  02-1972

 5. Reproductie zouttoestand getijrivieren XIII : schaalonderzoek

  02-1972

 6. Reproductie zouttoestand getijrivieren : XIII: schaalonderzoek

  02-1972

 7. Havenmond Hoek van Holland : tijdstip plaatsing havenlichten Noorder- en Zuiderdam : deelrapport : situatie 1 januari 1973 BII

  02-1972

 8. An introduction to some aspects of finite waves over an uneven bottom

  Gives a survey of some properties of surface waves. It has been drawn up as an introductory investigation into the properties of sea waves in coastal regions, especially as they are affedted by the bottum...

  02-1972

 9. Interdepartementale nota's inzake verbetering Waalbocht bij Nijmegen

  02-1972

 10. Invloed van grondwaterstroming op begin van beweging

  Wanneer de grondwaterspiegel langs de rivieren en kanalen belangrijk hoger is dan de waterstand daarin, zal grondwater langs de omtrek van de bedding uittreden, de rivier of het kanaal in. Hierbij rijst...

  02-1972