Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. Basisplan Randmeren Flevoland : Deel 1 : inventarisatie en prognose RWS Rapportendatabank

  Primair dient een inventarisatie plaats te vinden, welke een volledig beeld verschaft van de huidige randmeren en hun omgeving, van de bestaande en te verwachten voorzieningen voor recreatie in de openlucht...

  1972

 2. Verslag van de verkenningen uitgevoerd ten behoeve van het meetplan voor de provincie Limburg RWS Rapportendatabank

  1972

 3. Waterkwaliteit Noordzeekanaal 1970 en 1971 RWS Rapportendatabank

  1972

 4. Experimenten met nieuwe versies van het BK3-programma

  1972

 5. Onttrekking van IJsselmeerwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening van Noord-Holland RWS Rapportendatabank

  Het IJsselmeer kan aan langdurige verontreiniging komen bloot te staan door calamiteiten. Noord-Holland is afhankelijk van de drink- en industriewatervoorziening. Teneinde de gevraagde hoeveelheid en kwaliteit...

  1972

 6. Ontwikkeling van scheepvaartverkeer en goederenvervoer over de Twenthekanalen in het tijdvak 1934-1971 (t/m 1974) RWS Rapportendatabank

  1972

 7. Nota betreffende de verbreding van de Van Brienenoordbrug met 2 X 4 rijstroken : Capaciteit van de Van Brienenoordbrug RWS Rapportendatabank

  1972

 8. Drie bruggen over het Maas-Waalkanaal = Three bridges over the Maas-Waal canal = Drei brücken über das Maas-Waalkanaal RWS Rapportendatabank

  1972

 9. Invloed van de bodemhelling op korte golven : colloquium van Prof. dr. ir. J. Chr. Schönfeld, Afd. der Weg- en Waterbouwkunde, Technische Hogeschool Delft (TH), 31 jan. 1972 RWS Rapportendatabank

  1972

 10. Nota personenvervoer RWS Rapportendatabank

  Doelstellingen van verkeers en vervoerbeleid, ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar, mogelijke toekomstontwikkelingen, belangrijke beleidslijnen welke gevolgd dienen te worden.

  1972