Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. De technische en planologische aspecten van het Volkerakkanaal

  1972

 2. Basisplan Randmeren Flevoland : Deel 1 : inventarisatie en prognose

  Primair dient een inventarisatie plaats te vinden, welke een volledig beeld verschaft van de huidige randmeren en hun omgeving, van de bestaande en te verwachten voorzieningen voor recreatie in de openlucht...

  1972

 3. Verslag van de verkenningen uitgevoerd ten behoeve van het meetplan voor de provincie Limburg

  1972

 4. Waterkwaliteit Noordzeekanaal 1970 en 1971

  1972

 5. Experimenten met nieuwe versies van het BK3-programma

  1972

 6. Onttrekking van IJsselmeerwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening van Noord-Holland

  Het IJsselmeer kan aan langdurige verontreiniging komen bloot te staan door calamiteiten. Noord-Holland is afhankelijk van de drink- en industriewatervoorziening. Teneinde de gevraagde hoeveelheid en kwaliteit...

  1972

 7. Ontwikkeling van scheepvaartverkeer en goederenvervoer over de Twenthekanalen in het tijdvak 1934-1971 (t/m 1974)

  1972

 8. Nota betreffende de verbreding van de Van Brienenoordbrug met 2 X 4 rijstroken : Capaciteit van de Van Brienenoordbrug

  1972

 9. Drie bruggen over het Maas-Waalkanaal = Three bridges over the Maas-Waal canal = Drei brücken über das Maas-Waalkanaal

  1972

 10. Invloed van de bodemhelling op korte golven : colloquium van Prof. dr. ir. J. Chr. Schönfeld, Afd. der Weg- en Waterbouwkunde, Technische Hogeschool Delft (TH), 31 jan. 1972

  1972