Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. Onttrekking van IJsselmeerwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening van Noord-Holland RWS Rapportendatabank

  Het IJsselmeer kan aan langdurige verontreiniging komen bloot te staan door calamiteiten. Noord-Holland is afhankelijk van de drink- en industriewatervoorziening. Teneinde de gevraagde hoeveelheid en kwaliteit...

  1972

 2. Ontwikkeling van scheepvaartverkeer en goederenvervoer over de Twenthekanalen in het tijdvak 1934-1971 (t/m 1974) RWS Rapportendatabank

  1972

 3. Nota betreffende de verbreding van de Van Brienenoordbrug met 2 X 4 rijstroken : Capaciteit van de Van Brienenoordbrug RWS Rapportendatabank

  1972

 4. Drie bruggen over het Maas-Waalkanaal = Three bridges over the Maas-Waal canal = Drei brücken über das Maas-Waalkanaal RWS Rapportendatabank

  1972

 5. Invloed van de bodemhelling op korte golven : colloquium van Prof. dr. ir. J. Chr. Schönfeld, Afd. der Weg- en Waterbouwkunde, Technische Hogeschool Delft (TH), 31 jan. 1972 RWS Rapportendatabank

  1972

 6. Nota personenvervoer RWS Rapportendatabank

  Doelstellingen van verkeers en vervoerbeleid, ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar, mogelijke toekomstontwikkelingen, belangrijke beleidslijnen welke gevolgd dienen te worden.

  1972

 7. Systems for automatic computations and plotting of position fixing patterns RWS Rapportendatabank

  1972

 8. Rapport inslibbing vaargeul Den Oever - Den Helder RWS Rapportendatabank

  1972

 9. Gegevens met betrekking tot de waterloopkundige toestand op het Hollandsch Diep ter plaatse van het industrieterrein Moerdijk RWS Rapportendatabank

  1972

 10. Consequenties voor het milieu door de bochtafscheiding bij het nauw van Bath in de Westerschelde en aanbevelingen voor waterkwaliteitsbewakingen RWS Rapportendatabank

  De natuurwetenschappelijke betekenis van de Westerschelde en buitendijkse terreinen wordt aangegeven. Er wordt dieper ingegaan op de consequenties van het afsnijden van het nauw Bath voor de natuurterreinen....

  1972