Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. Verkeers- en vervoersmodel Provincie Utrecht : deel IV: verslag van het ontwerp van het produktie-, attractie- en intramodel als deelmodel van het verkeers- en vervoersmodel provincie Utrecht

  1972

 2. Windrozen voor hoge snelheden

  1972

 3. Verkeers- en vervoersmodel Provincie Utrecht : deel V: verslag van het ontwerp van het distributiemodel als deelmodel van het verkeers- en vervoersmodel provincie Utrecht

  1972

 4. Verkeers- en vervoersmodel Provincie Utrecht : deel VI: verslag van het ontwerp van het vervoerwijzenverdelingsmodel als deelmodel van het verkeers- en vervoersmodel provincie Utrecht

  1972

 5. Scheepvaartonderzoek Westerschelde

  1972

 6. Onderzoek naar de hoeveelheden afstromend grondwater van de Veluwe naar de Neder-Rijn

  1972

 7. Verkeers- en vervoersmodel Provincie Utrecht : deel VII: verslag van het tijdverdelingsmodel, het snedemodel, de wijziging van het openbaar vervoersnet en een samenvatting van het verkeers- en vervoersmodel provincie Utrecht

  1972

 8. Experimenten met het numeriek opstellen van neerslagverwachtingen

  1972

 9. Geleidelijke sluiting : XIV : afvoerkoëfficiënten van sluitgaten in vertrokken modellen rapport modelonderzoek

  1972

 10. Nota over de invloed van de waterwinning door het pompstation "Bremerberg" op de grondwaterstanden in de nabije omgeving

  In 1964 is op kavel Z88 in Oostelijk Flevoland de onttrekking van grondwater gestart d.m.v. een provisorium. In 1968 is er vergunning verleend voor de onttrekking van 4 miljoen m3 per jaar. De winning...

  1972