Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. Vervoer : privé of samen RWS Rapportendatabank

  1972

 2. Afbeeldingen kunstwerken in/over vaarwegen RWS Rapportendatabank

  1972

 3. Grondwaterkaart van nederland : Geohydrologische toelichting bij kaartbladen 34 W Groenlo en 41 W Aalten RWS Rapportendatabank

  1972

 4. Spoorbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht : basisgegevens voor de bepaling van de wachtkosten voor de werkvaart, rondvaart en recreatieve vaart RWS Rapportendatabank

  In verband met de wens een inzicht te krijgen in het profijt van een verhoging van de spoorbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht dient vastgesteld te worden hoe hoog de wachtkosten voor de scheepvaart zijn...

  1972

 5. De verziltingsbestrijding op het noordelijk Deltabekken na het inwerkingstellen van de Haringvlietsluizen RWS Rapportendatabank

  1972

 6. Derde interimverslag betreffende het onderzoek "Pollendam" RWS Rapportendatabank

  In deze nota wordt een mogelijkheid geformuleerd om de vaargeul langs de Pollendam te verbeteren Deze verbetering betreft een mogelijke vermindering van het baggerbezwaar van de geul, zowel in de huidige...

  1972

 7. Verslag stuwperiode november 1970 tot en met maart 1972 RWS Rapportendatabank

  Na het in bedrijf stellen van de stuw Driel op 2 november 1970 zijn de afvoeren en de waterstanden, althans bij lagere Boven-Rijnafvoeren ingrijpend veranderd. Deze wijzigingen zijn afhankelijk van de...

  1972

 8. Verslag onderzoek "Blinde Dam" : onderzoek naar de verdiepingen bij de Blinde Dam aan de rechteroever van het Zijpe RWS Rapportendatabank

  1972

 9. Verkeers- en vervoersmodel Provincie Utrecht : deel III: verslag van de statistische bewerkingen en analyse van het enquetemateriaal van het integrale verkeers- en vervoersonderzoek Utrecht e.o. 1968 RWS Rapportendatabank

  1972

 10. Jaarverslag 1971 RWS Rapportendatabank

  1972