Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1971

 1. Beknopte beschouwing over de weerstands- en capaciteitsfunkties van schutsluizen : vaarwegennota RWS Rapportendatabank

  Het schutproces wordt geanalyseerd en de faktoren die de sluisweerstand bepalen, afzonderlijk bekeken. Deze factoren kunnen in drie hoofdgroepen ondergebracht worden: in- en uitvaart van de schepen, bediening...

  1971

 2. Enkele studies rond Zeewolde en Lagune wijk RWS Rapportendatabank

  Enkele sociografische verkenningen rond Zeewolde ; De grootte van Zeewolde ; Recreatieve mogelijkheden van Zeewolde (= Lagune Wijk) ; Bodemkundige gesteldheid van Zeewolde en Lagune Wijk ; De Lagune Wijk...

  1971

 3. Een studie naar de veranderingen van de grondwaterspiegel onder invloed van een drainagesysteem te Piura in Peru met behulp van een elektrisch analogon RWS Rapportendatabank

  1971

 4. Stabiliteitsonderzoek in verband met verzwaring van de zuidelijke dijk langs de Oude IJssel (Laag Keppel - Angerlo) RWS Rapportendatabank

  1971

 5. Voorlopige inzichten in de technische mogelijkheden van een uitbreiding van de zeehaven- en industrieterreinen aan diepwater op de Maasvlakte zonder overschreiding van de demarcatielijn : 3e interimrapport van de werkgroep Havengebieden Zuid-Hollland, d.d. 30 juli 1971 RWS Rapportendatabank

  1971

 6. Scheepvaartwaarnemingen grote rivieren = scheepvaarttellingen grote rivieren RWS Rapportendatabank

  Met gegevens van steekproefwaarnemingen op splitsingspunten in het rivierennet zijn de jaarcijfers voor deze waarnemingspunten berekend.

  1971

 7. Rapport betreffende de weerberichtgeving voor de bouwnijverheid in de winter 1969-1970

  1971

 8. Overzicht van de meetplannan ten behoeve van het afvoeronderzoek in de kleine rivieren RWS Rapportendatabank

  1971

 9. Rapport betreffende de weerberichtgeving voor de bouwnijverheid in de winter 1970-1971

  1971

 10. Rapport uitgebracht door de werkgroep havengebieden Noord-Brabant (industrieterrein Moerdijk) RWS Rapportendatabank

  In eerste instantie luidt de opdracht van de werkgroep, het voor het gebied nabij Moerdijk verrichten van een nauwkeurige studie van de technische, de nautische en de waterstaatkundige aspecten. De kosten...

  1971