Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1971

 1. Berekening zandtransport langs de Hollandse kust door golven volgens een aangepaste methode Bijker : voorlopig rapport

  Geeft een berekening van het transport door de brekerstroom met behulp van de theorieën van BIJKER en BOWEN. Alhoewel de resultaten van de practische berekeningen volkomen correct zijn, dient opgemerkt...

  1971

 2. Beknopte beschouwing over de weerstands- en capaciteitsfunkties van schutsluizen : vaarwegennota

  Het schutproces wordt geanalyseerd en de faktoren die de sluisweerstand bepalen, afzonderlijk bekeken. Deze factoren kunnen in drie hoofdgroepen ondergebracht worden: in- en uitvaart van de schepen, bediening...

  1971

 3. Enkele studies rond Zeewolde en Lagune wijk

  Enkele sociografische verkenningen rond Zeewolde ; De grootte van Zeewolde ; Recreatieve mogelijkheden van Zeewolde (= Lagune Wijk) ; Bodemkundige gesteldheid van Zeewolde en Lagune Wijk ; De Lagune Wijk...

  1971

 4. Een studie naar de veranderingen van de grondwaterspiegel onder invloed van een drainagesysteem te Piura in Peru met behulp van een elektrisch analogon

  1971

 5. Stabiliteitsonderzoek in verband met verzwaring van de zuidelijke dijk langs de Oude IJssel (Laag Keppel - Angerlo)

  1971

 6. Voorlopige inzichten in de technische mogelijkheden van een uitbreiding van de zeehaven- en industrieterreinen aan diepwater op de Maasvlakte zonder overschreiding van de demarcatielijn : 3e interimrapport van de werkgroep Havengebieden Zuid-Hollland, d.d. 30 juli 1971

  1971

 7. Scheepvaartwaarnemingen grote rivieren = scheepvaarttellingen grote rivieren

  Met gegevens van steekproefwaarnemingen op splitsingspunten in het rivierennet zijn de jaarcijfers voor deze waarnemingspunten berekend.

  1971

 8. Rapport betreffende de weerberichtgeving voor de bouwnijverheid in de winter 1969-1970

  1971

 9. Overzicht van de meetplannan ten behoeve van het afvoeronderzoek in de kleine rivieren

  1971

 10. Rapport betreffende de weerberichtgeving voor de bouwnijverheid in de winter 1970-1971

  1971