Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1971

 1. Berekening doorspoeling Baalhoekcomplex RWS Rapportendatabank

  1971

 2. Schatting van de aanslibbingshoeveelheden in de voorhavens van het Plan Baalhoek en Plan Saaftinge Oost RWS Rapportendatabank

  1971

 3. Schatting zandtransportcapaciteit t.p.v. rand onderwaterdelta, mond Haringvliet, L.S. Goeree en Eurogeul bewerking van metingen met de Flachseestrommesser RWS Rapportendatabank

  1971

 4. Toelichting analyses polderwater RWS Rapportendatabank

  In deze nota worden de verschillende analyses, die van het polderwater worden uitgevoerd toegelicht. Zo wordt verklaard waarom bepaalde metingen worden uitgevoerd, en waarop de resultaten wijzen.

  1971

 5. Samenhang tussen zaaicapaciteit en opbrengst bij zomergranen RWS Rapportendatabank

  In dit rapport wordt nagegaan wat het resultaat is van een verhoging van de zaaicapaciteit. Voor de berekeningen werd gebruik gemaakt van de gegevens van veldproeven in de jaren 1960-1969 en van de gegevens...

  1971

 6. Onderzoek naar de grootte van het langstransport langs de kust bij IJmuiden door de combinatie van getijstroom en golforbitaalbeweging RWS Rapportendatabank

  De methode Bijker is toegepast voor de berekening van het zandtransport buiten de brandingszone. In dit gebied is het vooral het getij dat de stromingen veroorzaakt, samen met de golforbitaalbeweging....

  1971

 7. Berekening van het zandtransport volgens de methode Svasek bij een strand en een vooroever die een hoek met elkaar maken RWS Rapportendatabank

  In dit rapport, een vervolg op WWK 69-7, worden twee groepen evenwijdige dieptelijnen beschouwd die een hoek met elkaar maken. Deze hoek is gelijk aan de hoek die strand en vooroever met elkaar maken....

  1971

 8. Planologische verkenning betreffende de noordelijke begrenzing van het IJmeer RWS Rapportendatabank

  Verslag van de inleiding gehouden op de vergadering van de Zuiderzeecommissie op 22 januari 1974 te 's-Gravenhage. Ingegaan wordt op de vraag of de specifieke ruimtelijke situatie van het IJmeer aanleiding...

  1971

 9. Beknopte beschouwing over de bepaling van weerstands- en capaciteitsfuncties voor vaarwegen ten behoeve van de vaarwegennota RWS Rapportendatabank

  Ten behoeve van de weerstands- en capaciteitsfuncties voor vaarwegen dienen de volgende verbanden onderzocht te worden: het verband tussen scheepsafmetingen en laadvermogen per scheepstype, het verband...

  1971

 10. Berekening zandtransport langs de Hollandse kust door golven volgens een aangepaste methode Bijker : voorlopig rapport RWS Rapportendatabank

  Geeft een berekening van het transport door de brekerstroom met behulp van de theorieën van BIJKER en BOWEN. Alhoewel de resultaten van de practische berekeningen volkomen correct zijn, dient opgemerkt...

  1971