Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1971

 1. Rivierkundig onderzoek naar de mogelijkheden tot kruising der Westerschelde door buisleidingen

  1971

 2. Temperatuurveranderingen in het Haringvliet ten gevolge van de afsluiting

  1971

 3. Computation of the wave induced littoral drift according to the Svasek-method adapted to parallel depth contours

  1971

 4. Voorhaven en tweede grote sluis IJmuiden : eerste rapport

  1971

 5. Partiƫle dijkversterking Oost-Flakkee

  De aanleg van een stormvloedkering in de mond van de Oosterschelde in plaats van een ondoorlatende dam, heeft o.a. als consequentie dat de uiteindelijk beoogde veiligheid tegen overstromingen in het O...

  1971

 6. Orienterend onderzoek naar de aard en afmetingen van het Bodemmateriaal van de Grensmaas

  1971

 7. Nautische, waterloopkundige en rivierkundige aspecten van een doorsteek door het Land van Saeftinge

  1971

 8. Verslag van het verkeersonderzoek in het Lauwerszeegebied in 1970

  Het onderzoek naar het recreatieverkeer in de Lauwerszee dat in juli 1969 van start is gegaan, is in 1970 voortgezet met het doel de verdere ontwikkelingen in het recreatieverkeer te kunnen volgen. Tevens...

  1971

 9. Het publiekrechtelijk beheer en onderhoud van de Noordzeekust van Goeree

  1971

 10. Berekening beweging fosforslakbestorting Ameland

  Onderzocht is in hoeverre door golven opgewerkte stromingen de fosforslakken, die als bodembeschermingsmateriaal in aanmerking kwamen, in beweging kunnen brengen.

  1971