Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1971

 1. Onkruidbestrijdingsproeven in beplantingen in 1969 RWS Rapportendatabank

  In 1969 werden enige onkruidbestrijdingsproeven in beplantingen uitgevoerd. Hierbij werd gezocht naar een zodanige toepassing van bodemherbiciden, dat de beplantingen voor de duur vanéén...

  1971

 2. Rijn afvoeren Lobith : deze verzameling bevat de afvoeren te Lobith sedert 1 januari 1911 RWS Rapportendatabank

  1971

 3. Geforceerde afschuiving bij doorgraving oude dijk Auvergnepolder RWS Rapportendatabank

  In het kader van de werkzaamheden voor de bouw van het Rijn-Schelde kanaal dient een aantal nieuwe hoogwaterkeringen te worden gebouwd bij de Eendracht. Er is gebleken dat de ondergrond vaak zeer slap...

  1971

 4. Prognose van het verkeer naar Almere RWS Rapportendatabank

  1971

 5. Gegevens voor een benadering van de vereiste veiligheidszone voo r gasleidingen bij verschillende bodemgesteldheden RWS Rapportendatabank

  1971

 6. Nauwkeurigheid, mogelijkheden en beperkingen van de golfhoogtemeter volgens het stappenbaakprincipe RWS Rapportendatabank

  Aanhangsel 1: Brakwateraanpassing voor stappenbaak-golfmeter / H.C. Botma. Aanhangsel 2: Theoretisch onderzoek naar het verband tussen geleidendheid van brak water en de frequentieverandering van golf...

  1971

 7. Roggebotzand Revebos de Abbert : beheersplan voor de periode 1 augustus 1970 - 1 augustus 1980 RWS Rapportendatabank

  Dit beheersplan heeft een tweeledig doel: het formuleren van een blijvende doelstelling voor de boswachterij in het algemeen en voor de onderscheiden terreinen in bijzonder en het analyseren van de be...

  1971

 8. Verslag onderzoek "Zuidbout" : onderzoek van een oevergedeelte van de polder Vier Bannen van Duiveland gelegen langs het Keeten rond de Zuidbout RWS Rapportendatabank

  1971

 9. Veldproeven met een aantal drainomhullingsmaterialen in de proefpolder Zuidwal (Lauwerszee) : concept-rapport RWS Rapportendatabank

  In dit rapport wordt een voorlopig overzicht gegeven van een onderzoek naar de werking van een aantal drainageomhullingsmaterialen. De beproevingsperiode is vrij kort en de hoeveelheden neerslag in deze...

  1971

 10. Onderzoek naar aanleiding van een ontwerp voor versterking van de Voorster Kleidijk RWS Rapportendatabank

  1971