Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1970

 1. Neerslag en verdamping in het Lauwerszeegebied RWS Rapportendatabank

  Voor de jaren 1933 tot en met 1969 zijn de gegevens betreffende de neerslag en de verdamping in het Lauwerszeegebied, ontleend aan verschillende publikaties van het Koninkijk Nederlands Meteorologisch...

  1970

 2. Enige beschouwingen over zandcement RWS Rapportendatabank

  1970

 3. Gemeenschapscentrum in Oostelijk Flevoland : een eerste analyse RWS Rapportendatabank

  Dit onderzoek werd verricht in het kader van een stageperiode bij de afdeling Onderzoek van de Sociaal-Economische Onderzoeksafdeling van de R.IJ.P. Behandeld worden: ontstaangeschiedenis van de Meerpaal;...

  1970

 4. Meettechnieken RWS Rapportendatabank

  Vergelijking betekenis verschillende meettechnieken met nucleaire meetapparatuur en vergelijking ten aanzien van klassieke methoden.
  Tevens bespreking van de beperkingen en voordelen van de methode...

  1970

 5. Materiaaltransporten nabij de Eemshaven RWS Rapportendatabank

  1970

 6. De functie van de Haringvlietsluizen binnen het waterbeheersingssysteem van het noordelijk deltabekken RWS Rapportendatabank

  1970

 7. Onderzoeksrapporten van de Afdeling Zandbed en Ondergrond van het Rijkswegenbouwlaboratorium RWS Rapportendatabank

  1970

 8. Getijberekening voor de kustzone tussen Hoek van Holland en IJmuiden met behulp van het getijmodel van Booy RWS Rapportendatabank

  Het doel van de in dit verslag opgenomen berekeningen is het onderzoeken van richting en grootte van de optredende reststromen en zulks voor een aantal gevallen met verschillend middenstandsverhang.

  1970

 9. Onderhoud van de grasmat op de polderdijken : methode- en tijdstudie in 1969 RWS Rapportendatabank

  Voor het in conditie houde van de grasmat op de bij de Rijksdienst in onderhoud zijnde dijken, zijn in het rapport "Onderhoud van de grasmat op dijken", door Ir. Steenbeek, een aantal methoden...

  1970

 10. Klassifikatie van data in het kader van Verkeers- en Vervoersonderzoeken RWS Rapportendatabank

  Gegevens uit de beginjaren van verkeers- en/of vervoersonderzoeken zijn veelal onbruikbaar als basismateriaal voor verder onderzoek. Tegen deze achtergrond is een coördinerende richtlijn met betrekking...

  1970