Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1970

 1. Werkplan 1971

  Rijksbegroting Hoofdstuk XII, dienstjaar 1971. Voorstel omtrent het besteden van gelden, uitgetrokken ten behoeve van de Dienst der Zuiderzeewerken.

  1970

 2. Rapport oeververdedigingen langs de IJssel proefvakken bij kmr. 921. 8 r.o. en kmr. 922.1 l.o. 1e st. v.m. werk op bestek nr. BOR 632 d.j. 1969

  1970

 3. DE NATUURLIJKE EN KUNSTMATIGE LOZING VAN HET NEDERLANDSE POLDERLAND

  De natuurlijke en kunstmatige lozing van het ilederlandse polderland.

  Door de lage ligging van liet Nederlandse grondgebied ten opzichte van de zeespiegel van de Noordzee,...

  1970

 4. Verloop van de minimale jaarlijkse afvoer te Borgharen van 1926 t/m 1965

  1970

 5. Grondwaterkaart van Nederland : Blad 49 oost, Bergen op Zoom, blad 50 west, Breda

  1970

 6. Bouw van een hefbrug in de spoorbrug over de Oude Maas bij Dordrecht

  1970

 7. Plan ter verbetering van enige ondiepe gedeelten van de Waal door middel van locale versmalling van het zomerbed

  1970

 8. The canalization of the lower Rhine

  1970

 9. Neerslag en verdamping in het Lauwerszeegebied

  Voor de jaren 1933 tot en met 1969 zijn de gegevens betreffende de neerslag en de verdamping in het Lauwerszeegebied, ontleend aan verschillende publikaties van het Koninkijk Nederlands Meteorologisch...

  1970

 10. Enige beschouwingen over zandcement

  1970