Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1970

 1. Afvoercoefficienten Oosterschelde-caissons : rapport modelonderzoek

  1970

 2. Bedrijfsmodellen voor eenheden van 300, 1000 en 2000 HA

  Naar aanleidng van de sterk verschillende bedrijfsopzetten en de in december 1969 verschenen discussienotities is in januari 1970 een werkgroep ingesteld. In dit rapport wordt achtereenvolgnes ingegaan...

  1970

 3. Verslag over het bedrijfsjaar 1969 van bedrijfseenheid A 93 in Oostelijk Flevoland

  Dit verslag geeft in de eerste plaats een overzicht van de geleverde prestaties op technisch gebied. Verder wordt ingegaan op de bedrijfseconomische resultaten en op het onderzoek dat heeft geleid tot...

  1970

 4. Plan voor de verhoging van de spoorwegbrug over de Oude Maas te Dordrecht

  1970

 5. Interim-rapport Stuurgroep taxi- en huurautovervoer

  Behandelt de problematiek rond het taxi- en huurautovervoer.

  1970

 6. De afsluiting van het Volkerak met behulp van caissons.

  De dam in het Volkerak vormt te samen met de dammen in de Zandkreek en in de Grevelingen een stelsel van secundaire dammen, waarvan de uitvoering noodzakelijk wordt geacht alvorens de hoofdafsluitingen...

  1970

 7. Jaarverslag 1969 Afdeling Lauwerszee

  Verslag van de Afdeling Lauwerszee over 1969.

  1970

 8. Oeververdedigingen van asfaltplaten en S.R.O.-zand langs de rivier de IJssel

  1970

 9. Nota betreffende de aanpassing van het benedenstroomse deel van de Maasroute - het Maas-Waalkanaal en de Maas benedenstrooms Mook - aan de eisen van de scheepvaart

  1970

 10. Rapport van de technische werkgroep ver(on)dieping Oude Maas

  Rapport van de werkgroep die de technische en financiële consequenties bestudeerde, betreffende het achterwege laten van de vedieping van de Oude Maas in het kader van de aanpassing aan de verlaagde...

  1970