Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1970

 1. Duwvaart in kanalen : deel IX : zijwind : verslag modelonderzoek PUC

  10-1970

 2. Duwvaart in kanalen : deel VIII : Amsterdam-Rijnkanaal; Demkabocht en Goyerbrug : verslag modelonderzoek PUC

  10-1970

 3. Noorderdam "smalle kop" : resultaten modelonderzoek PUC

  10-1970

 4. De instrumentatie en de registratieappartuur t.b.v. de operationele bediening van de Haringvlietsluizen PUC

  10-1970

 5. Het verrichten van onderzoek naar de stabiliteit van de taluds van de bestortingen welke tegen de binnenzijde van de beton-blokkendam zullen worden aangebracht : stabiliteitsonderzoek afdichting Blokkendam Brouwershavensche Gat PUC

  06-10-1970

 6. Het verrichten van onderzoek in electrische analogiemodellen voor de dimensionering v.d. asfaltbekleding op de aan te leggen dijken van het Eemshavenproject PUC

  08-10-1970

 7. Noodzaak, omvang en regelmaat van de na de inwerkingtreding van de Haringvlietsluizen uit te voeren simultane metingen van de water-, zout- en sedimentbeweging in het noordelijk deltabekken PUC

  22-10-1970

 8. Hoe is het verloop van het horizontaal en vertikaal getij op een aantal splitsingspunten in het Noordelijk Bekken na afsluiting van het Haringvliet, bij een bovenrijn afvoer van 1700 en 4500 m3 / sec PUC

  26-10-1970

 9. Hoe is het verloop van het horizontaal en verticaal getij op een aantal splitsingspunten in het noordelijk bekken na afsluiting van het Haringvliet, bij een bovenrijnafvoer van 1700 en 4500 m3/sec PUC

  26-10-1970

 10. Havenmond Hoek van Holland : uitvoeringsfasen definitieve toegang : situatie mei 1970 : variant I : verslag modelonderzoek PUC

  11-1970