Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1970

 1. Enkele beschouwingen over enige inrichtingsmogelijkheden van een natuurterreinen in sectie N in Zuidelijk Flevoland

  Omdat het ongeschikt worden van veel pleisterplaatsen een bedreiging vormt voor de europse ganzenpopulaties, zijn de mogelijkheden nagegaan om in de IJsselmeerpolders een natuurterrein aan te leggen waarin...

  1970

 2. Een mathematisch model van de kustzone, betreffende de invloed van golven, getij, wind en corioliskracht op de stroming langs de kust

  1970

 3. Uitbreiding van de capaciteit van de scheepvaartverbindingen tussen de Schelde en de Rijn

  1970

 4. Obstakelwerking lichtmasten

  Onderzoek teneinde een indruk te krijgen van de gevolgen van aanrijdingen met aluminium lichtmasten en onderzoek naar de juistheid van de in het ontwerp-richtlijnen "Bermbeveiligingen" gestelde...

  1970

 5. Bedrijfsgebouwen voor weidebedrijven in Oostelijk Flevoland

  Vergelijking tussen de economische, bouwkundige aspecten van grupstallen en ligboxenstallen zoals die in Oostelijk Flevoland vanaf 1966 gebouwd zijn.

  1970

 6. Ontwikkeling van de bodemligging op de Boven-IJssel en de invloed daarvan op waterstanden en afvoeren voor en na Rijnkanalisatie

  Uitkomsten van de door het Waterloopkundig Laboratorium uitgevoerde berekeningen. Invloed van een niet verdiepte ijsselbodem op de afvoerverdeling over de verschillende Rijntakken vóór het...

  1970

 7. Mean sea level as a fact and as an illusion

  1970

 8. Kartering van de waterplantenbegroeiing in het Vossemeer, het Drontemeer en het noordelijk deel van het Veluwemeer in 1969

  In de maanden juli en augustus 1969 werd de waterplantenvegetatie in de randmeren gekarteerd. De resultaten daarvan worden hier besproken.

  1970

 9. Grenzen in het Eemsestuarium

  Bevat samenvatting van de belangrijkste bepalingen en van de verschillende grenzen en grensbepalingen in het Eemsestuarium.

  1970

 10. Compaction of sandy soils, and its influences on the growth and distribution of bean roots

  This study intended to simulate some field conditions in a laboratory experiment. Loosened sands, one of a fairly coarse texture, and the other of a fairly fine texture have been subjected to fluctuation...

  1970