Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1970

 1. Onderzoek naar energiedichtheidsspectrum op de Noordzee : tussentijds bericht

  06-1970

 2. Verdunning van vloeibare afvalstoffen in de schroefstraal van een kustvaarder : berekeningsmethode

  06-1970

 3. Grondmechanisch rapport hetreffende de fundatie van het Kreekraksluizencomplex

  Het Kreekraksluizen-complex omvat een gedeelte van de werken, die zullen worden uitgevoerd ten behoeve van de Schelde-Rijnverbinding. Dit complex is gesitueerd i n het ooste1ijk.e gedeelte van de Oosterschelde...

  06-1970

 4. Onderzoek ten behoeve van opstellen van scheepvaartstatistieken te Terneuzen

  In het gedeelte A zal een telling worden uitgewerlct in de binnenvaart via de sluizen te Terneuzen. De gegevens voor deze telling zijn getrokken uit het schutregister (sluisboek), dat is samengesteld...

  06-1970

 5. Memorandum inzake de konstruktie van op de kopvlakken in elkaar grijpende caissons van het "Hantsholm" type, welke zou kunnen worden toegepast voor de in relatief diep water te bouwen damgedeelten voor de nieuwe havenmond bij Hoek van Holland

  18-06-1970

 6. Verwerking van sonar- en echoloodreglstraties Noordzee van 8 t / m 12 september 1969

  22-06-1970

 7. Welk effect heeft het volledig sluiten van de Haringvlietsluizen tijdens een volledige getij-periode op de waterbeweging in het Noordelijk Deltagebied

  29-06-1970

 8. Een nadere beschouwing van opwaai-effecten in zee en de consequenties hiervan op de waterbeweging in het Noordelijk Deltabekken

  30-06-1970

 9. Reproductie zouttoestand getijrivieren deel VI : reproductie Rotterdamse Waterweg in getijgoot

  07-1970

 10. Scheepvaartbegeleiding van en naar Rotterdam

  Antwoord op de door Rijkswaterstaat gestelde vraag of het niet mogelijk zou zijn een capaciteitsberekening te maken voor de nieuwe havenmond te Hoek van Holland. De capaciteit van deze monding is van belang...

  07-1970