Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1970

 1. Resultaten van het grondmechanische onderzoek voor een dienstwoning c.a. bij het bedieningsgebouw tussen de spui- en schutsluizen in het Haringvliet

  01-1970

 2. De bepaling van de energieverlies coëfficiënt van de Harlngvlietsluizen i.v.m onderzoek in het electrisch analogon de Deltar

  01-1970

 3. Schatting v.d. frequentielijn v.d. quasi-statische belasting op de doorlaatcaissons, welke eventueel gebruikt worden bij de afsluiting v.d. Oosterschelde : drempeldiepten NAP- 14m, -16, -18m, en -20m

  12-01-1970

 4. Schatting v.d. frequentielijn v.d. quasi-statische en dynamische belasting op de doorlaatcaissons, welke eventueel gebruikt worden zullen worden voor de sluiting van Kous, Brouwershavense Gat, Noordelijke geul van de Oosterschelde en Volkerak

  12-01-1970

 5. Wat was de snelheid v.d. eb-stroom en wat was de waterstand op het Hollands Diep ter hoogte v.d. rode tonnen HD 26 en 28 d.d. 30 januari 1969 omstreeks 21.45 uur

  26-01-1970

 6. 1e rapport van de Subcommissie Inventarisatie : de inventarisatie van de bestaande zeehavengebieden in Nederland (exclusief plannen)

  28-01-1970

 7. Aanbrengen van asfaltmastiek op geribbelde zandbodem

  02-1970

 8. Verbetering mond Oude Maas : nota : naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen in het stroombeeld tussen model- en prototypemeting

  02-1970

 9. Nota betreffende de kruising van Rijksweg 50 met de IJssel en het Ramsdiep

  02-1970

 10. Zoutbestrijding Kreekraksluizen : V : onderzoek troskrachten bij zoutbestrijding volgens systeem Duinkerken

  02-1970