Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1970

 1. Het verloop van de melkproduktie van de koeien in Oostelijk Flevoland in de eerste 3 jaar na uitgifte van de bedrijven RWS Rapportendatabank

  Bespreking van de resultaten van een onderzoek naar eventuele melkproductiedaling in Oostelijk Flevoland.

  1970

 2. Geleidelijke sluiting : XIII : stabiliteit van een blokkendam bij aanval door regelmatige en onregelmatige golven : rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1970

 3. Chloridegehalten IJsselmeer 1933-1966 RWS Rapportendatabank

  Het verloop van het chloridegehalte van het IJsselmeer in de periode 1933-1966 is met behulp van water- en zoutbalansen per maand (vanaf 1962 per dekade) berekend, zoals aangegeven in de nota nr. B 67-1....

  1970

 4. Captive model tests in still water for a 200,000 DWT tanker RWS Rapportendatabank

  1970

 5. Onderzoek electrische betonverwarming RWS Rapportendatabank

  Het onderzoek is verricht om te kijken of ontwerpmethoden voor lichtbeton conform de Voorschriften Beton VB 1974/1984 wel tot een voldoende veiligheidsniveau leiden. Na een summier overzicht van materiaalaspecten...

  1970

 6. Zoutbelasting IJsselmeer, excl. Rijn : aanvulling op notitie B 69-15 RWS Rapportendatabank

  1970

 7. Nota Volkerakkanaal RWS Rapportendatabank

  1970

 8. Het meten van drukvariaties in combinatie met de viervoudige turbulentiemeter RWS Rapportendatabank

  1970

 9. Enkele aspecten van klei-zandmengsels RWS Rapportendatabank

  Aan de hand van de resultaten van de in de periode van 1963 t/m 1969 verrichte waarnemingen op een klei-zandmengselproefveld wordt nagegaan of het zinvol is om de proef op dezelfde wijze voort te zetten. ...

  1970

 10. Spoorviaduct over RW1 en spoorbrug over de Naarder Trekvaart in de Flevolijn RWS Rapportendatabank

  1970