Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1969

 1. Inventarisatie van plannen m.b.t. Zuidelijk Flevoland

  Doel van deze inventarisatie is een overzicht te verkrijgen van wat er nu feitelijk aan materiaal bestaat m.b.t. de ontwikkeling en inrichting van Zuidelijk Flevoland.

  1969

 2. Riviermetingen Noordelijk Bekken : meetcampagne IV : 9 en 10 september 1967

  Dl. 1: stroom- en getijmeting (W-69.004/1) Dl. 2: chloormeting (W-69.004/2) Dl. 3: sedimentmeting (W-69.004/3)

  1969

 3. Geohydrologische gegevens Ketelmeer en omgeving

  Bevat: overzichtskaart diepe boringen en geologische profielen ; diepteligging onderkant Glaciale afzettingen en bovenkant Oudere Fluviatiele afzettingen ; diepteligging onderkant Eemienafzettingen en...

  1969

 4. De prestaties van het vee, op de bedrijven in eigen beheer in Oostelijk Flevoland de eerste jaren na de uitgifte

  Er wordt ingegaan op de productie van het vee op 4 bedrijven in eigen beheer in de eerste 4 jaren. De aanleiding tot deze studie was het feit, dat de productie niet aan de verwachtingen heeft voldaan. ...

  1969

 5. Het verrichten van onderzoek naar de grondmechanische stabiliteit van de boulevardmuur te Scheveningen

  1969

 6. Morfologische ontwikkeling van de kust van IJmuiden t.g.v. de aanleg van de havenhoofden 1870

  1969

 7. Geohydrologische gesteldheid van het gebied rond Zeewolde

  Incomplete uitg., zonder tekst.

  1969

 8. Bodemkundige aspecten van de situering van Zeewolde

  Besproken worden: de bodemkundige en hydrologische gesteldheid; methoden ban bouwrijp maken en tijdstip van bouwrijpheid in verschillende gedeelten; funderingsmogelijkheden; kosten vergelijking.

  1969

 9. Tijdstippen- en doseringsproeven met Prefix (chloorthiamide) en Casoron (dichlobenyl) in de wegbeplanting langs de Biddingringweg in 1968

  Verslag van proeven met als doel de werkzaamheid van de verwante middelen Prefix en Casoron te vergelijken en het optimale toepassingstijdstip en de optimale dosering van beide middelen te vinden voor...

  1969

 10. Resultaten van een mesoklimatologisch onderzoek naar de wijziging van het klimaat bij het ontstaan van het Veerse Meer

  1969