Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1969

 1. Ervaringen met het zaaien van riet en andere planten en met het onderdrukken van onkruiden door deze gewassen op het Eemmeereiland, in 1966 en 1967

  Op een recreatie-eiland in het Eemmeer is begin april 1966 met succes riet gezaaid. Door omstandigheden zijn op het eiland variërende dichtheden van riet ontstaan. Dit bood de gelegenheid onderzoek...

  1969

 2. Toelichting op de theoretische stuwprogramma's "250"en "350"

  Toelichting op de wijzigingen in afvoerverdeling en waterstanden, die na de Rijnkanalisatie bij het volgen van een stuwprogramma zullen ontstaan. Eerst wordt de opzet van de stuwprogramma's en de functies...

  1969

 3. Riviermetingen Noordelijk Bekken : meetcampagne I : 16 en 17 april 1966

  Dl. 1: stroom- en getijmeting (W-69.001/1) Dl. 2: chloormeting (W-69.001/2) Dl. 3: sedimentmeting (W-69.001/3)

  1969

 4. Die Ben├╝tzung von k├╝nstlichem Seetang in den Niederlanden

  1969

 5. De bodemkartering en het grondonderzoek in de kuststrook van de oostelijke Wadden gedurende de jaren 1955 t/m 1965

  Inhoud: Geschiedenis van de landaanwinning in Noord-Nederland; Het bodemkundig onderzoek; De uitgevoerde karteringen en bemonsteringen; De techniek van bemonsteren, karteren en waterpassen; De resultaten...

  1969

 6. Riviermetingen Noordelijk Bekken : meetcampagne II : 24 en 25 september 1966

  Dl. 1: stroom- en getijmeting (W-69.002/1) Dl. 2: chloormeting (W-69.002/2) Dl. 3: sedimentmeting (W-69.002/3)

  1969

 7. Riviermetingen Noordelijk Bekken : meetcampagne III : 22 en 23 april 1967

  Dl. 1: stroom- en getijmeting (W-69.003/1) Dl. 2: chloormeting (W-69.003/2) Dl. 3: sedimentmeting (W-69.003/3)

  1969

 8. Geohydrologische gegevens centraal deel IJsselmeer

  Ten behoeve van de Werkgroep Spaarbekken IJsselmeer zijn de beschikbare hydrologische gegevens verzameld en weergegeven op een 10-tal bijlagen die kort worden toegelicht. Het betreft de volgende bijlagen:...

  1969

 9. Inventarisatie van plannen m.b.t. Zuidelijk Flevoland

  Doel van deze inventarisatie is een overzicht te verkrijgen van wat er nu feitelijk aan materiaal bestaat m.b.t. de ontwikkeling en inrichting van Zuidelijk Flevoland.

  1969

 10. Riviermetingen Noordelijk Bekken : meetcampagne IV : 9 en 10 september 1967

  Dl. 1: stroom- en getijmeting (W-69.004/1) Dl. 2: chloormeting (W-69.004/2) Dl. 3: sedimentmeting (W-69.004/3)

  1969