Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1969

 1. Ervaringen met het zaaien van riet en andere planten en met het onderdrukken van onkruiden door deze gewassen op het Eemmeereiland, in 1966 en 1967 RWS Rapportendatabank

  Op een recreatie-eiland in het Eemmeer is begin april 1966 met succes riet gezaaid. Door omstandigheden zijn op het eiland variërende dichtheden van riet ontstaan. Dit bood de gelegenheid onderzoek...

  1969

 2. Ervaringen met het zaaien van riet en andere planten en met het onderdrukken van onkruiden door deze gewassen op het Eemmeereiland, in 1966 en 1967 RWS Rapportendatabank

  Op een recreatie-eiland in het Eemmeer is begin april 1966 met succes riet gezaaid. Door omstandigheden zijn op het eiland variërende dichtheden van riet ontstaan. Dit bood de gelegenheid onderzoek...

  1969

 3. Nader voorstel voor de uitwerking van deltarproeven op de computer RWS Rapportendatabank

  1969

 4. Toelichting op de theoretische stuwprogramma's "250"en "350" RWS Rapportendatabank

  Toelichting op de wijzigingen in afvoerverdeling en waterstanden, die na de Rijnkanalisatie bij het volgen van een stuwprogramma zullen ontstaan. Eerst wordt de opzet van de stuwprogramma's en de functies...

  1969

 5. Riviermetingen Noordelijk Bekken : meetcampagne I : 16 en 17 april 1966 RWS Rapportendatabank

  Dl. 1: stroom- en getijmeting (W-69.001/1) Dl. 2: chloormeting (W-69.001/2) Dl. 3: sedimentmeting (W-69.001/3)

  1969

 6. Die Ben├╝tzung von k├╝nstlichem Seetang in den Niederlanden RWS Rapportendatabank

  1969

 7. De bodemkartering en het grondonderzoek in de kuststrook van de oostelijke Wadden gedurende de jaren 1955 t/m 1965 RWS Rapportendatabank

  Inhoud: Geschiedenis van de landaanwinning in Noord-Nederland; Het bodemkundig onderzoek; De uitgevoerde karteringen en bemonsteringen; De techniek van bemonsteren, karteren en waterpassen; De resultaten...

  1969

 8. Riviermetingen Noordelijk Bekken : meetcampagne II : 24 en 25 september 1966 RWS Rapportendatabank

  Dl. 1: stroom- en getijmeting (W-69.002/1) Dl. 2: chloormeting (W-69.002/2) Dl. 3: sedimentmeting (W-69.002/3)

  1969

 9. Riviermetingen Noordelijk Bekken : meetcampagne III : 22 en 23 april 1967 RWS Rapportendatabank

  Dl. 1: stroom- en getijmeting (W-69.003/1) Dl. 2: chloormeting (W-69.003/2) Dl. 3: sedimentmeting (W-69.003/3)

  1969

 10. Geohydrologische gegevens centraal deel IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  Ten behoeve van de Werkgroep Spaarbekken IJsselmeer zijn de beschikbare hydrologische gegevens verzameld en weergegeven op een 10-tal bijlagen die kort worden toegelicht. Het betreft de volgende bijlagen:...

  1969