Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1969

 1. Riviermetingen Noordelijk Bekken : meetcampagne I : 16 en 17 april 1966 RWS Rapportendatabank

  Dl. 1: stroom- en getijmeting (W-69.001/1) Dl. 2: chloormeting (W-69.001/2) Dl. 3: sedimentmeting (W-69.001/3)

  1969

 2. Die Ben├╝tzung von k├╝nstlichem Seetang in den Niederlanden RWS Rapportendatabank

  1969

 3. De bodemkartering en het grondonderzoek in de kuststrook van de oostelijke Wadden gedurende de jaren 1955 t/m 1965 RWS Rapportendatabank

  Inhoud: Geschiedenis van de landaanwinning in Noord-Nederland; Het bodemkundig onderzoek; De uitgevoerde karteringen en bemonsteringen; De techniek van bemonsteren, karteren en waterpassen; De resultaten...

  1969

 4. Riviermetingen Noordelijk Bekken : meetcampagne II : 24 en 25 september 1966 RWS Rapportendatabank

  Dl. 1: stroom- en getijmeting (W-69.002/1) Dl. 2: chloormeting (W-69.002/2) Dl. 3: sedimentmeting (W-69.002/3)

  1969

 5. Riviermetingen Noordelijk Bekken : meetcampagne III : 22 en 23 april 1967 RWS Rapportendatabank

  Dl. 1: stroom- en getijmeting (W-69.003/1) Dl. 2: chloormeting (W-69.003/2) Dl. 3: sedimentmeting (W-69.003/3)

  1969

 6. Geohydrologische gegevens centraal deel IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  Ten behoeve van de Werkgroep Spaarbekken IJsselmeer zijn de beschikbare hydrologische gegevens verzameld en weergegeven op een 10-tal bijlagen die kort worden toegelicht. Het betreft de volgende bijlagen:...

  1969

 7. Inventarisatie van plannen m.b.t. Zuidelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  Doel van deze inventarisatie is een overzicht te verkrijgen van wat er nu feitelijk aan materiaal bestaat m.b.t. de ontwikkeling en inrichting van Zuidelijk Flevoland.

  1969

 8. Riviermetingen Noordelijk Bekken : meetcampagne IV : 9 en 10 september 1967 RWS Rapportendatabank

  Dl. 1: stroom- en getijmeting (W-69.004/1) Dl. 2: chloormeting (W-69.004/2) Dl. 3: sedimentmeting (W-69.004/3)

  1969

 9. Geohydrologische gegevens Ketelmeer en omgeving RWS Rapportendatabank

  Bevat: overzichtskaart diepe boringen en geologische profielen ; diepteligging onderkant Glaciale afzettingen en bovenkant Oudere Fluviatiele afzettingen ; diepteligging onderkant Eemienafzettingen en...

  1969

 10. De prestaties van het vee, op de bedrijven in eigen beheer in Oostelijk Flevoland de eerste jaren na de uitgifte RWS Rapportendatabank

  Er wordt ingegaan op de productie van het vee op 4 bedrijven in eigen beheer in de eerste 4 jaren. De aanleiding tot deze studie was het feit, dat de productie niet aan de verwachtingen heeft voldaan. ...

  1969