Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1969

 1. Verslag van de 119e werkbespreking van medewerkers aan het geohydrologisch onderzoek, gehouden op donderdag 6 februari 1969 te 's-Gravenhage

  1969

 2. Golfmetingen Eems

  1969

 3. Nota inzake de verbetering van het Amsterdam-Rijnkanaal

  1969

 4. De vegetatie van Flevoland zuid in 1968

  Overzicht van de resultaten van de vegetatiekartering en van de inzaai van raaigrassen op de zand- en kleidepots in Flevoland zuid.

  1969

 5. Studiegroep dwarsprofiel kanalen in verband met duwvaart : eindverslag

  In juli 1961 is door de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat de studiegroep ingesteld met het doel na te gaan welke afmetingen een kanaalprofiel moet verkrijgen teneinde een verkeer zonder moeilijkheden...

  1969

 6. De bodemgesteldheid en de bodemgeschiktheid van het Balgzand en de Breehorn

  Inhoud: Algemeen overzicht van het gebied; Geologische en bodemkundige gesteldheid; Bodemkundige gesteldheid; Bodemgeschiktheid voor land- en tuinbouw; Bodemgeschiktheid voor bosbouw, recreatie en militaire...

  1969

 7. Bodemgesteldheid en inklinkingsprognose van het Eemmondgebied in Zuid. Flevoland

  In maart/april 1969 zijn in het Eemmondgebied waarnemingen gedaan. Op basis van de verkregen gegevens werd er een nieuwe inklinkingsprognose opgesteld.

  1969

 8. Overbrugging St. Annabaai te Curacao : montageberekening (H. I t/m H. VIII)

  1969

 9. De organisatie van het schutbedrijf op de Volkeraksluizen : verslag no. 4 uitgebracht aan Rijkswaterstaat Arrondissement Dordrecht Directie Benedenrivieren te Dordrecht

  Dit rapport behandelt de belangrijkste voorstellen en overwegingen die ter tafel zijn gekomen bij de diverse besprekingen t.b.v. het onderzoek naar de bediening van de Volkeraksluizen.

  1969

 10. Ervaringen met het zaaien van riet en andere planten en met het onderdrukken van onkruiden door deze gewassen op het Eemmeereiland, in 1966 en 1967

  Op een recreatie-eiland in het Eemmeer is begin april 1966 met succes riet gezaaid. Door omstandigheden zijn op het eiland variërende dichtheden van riet ontstaan. Dit bood de gelegenheid onderzoek...

  1969