Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1969

 1. Vooronderzoek capaciteitsbepaling van de Rotterdamsche Waterweg

  1969

 2. Veiligheid persleidingen bij dijken

  Verslag van een onderzoek dat is ingesteld naar ontgrondingen die zullen ontstaan als gevolg van breuk in een persleiding.

  1969

 3. Bedrijfsgebouwen, erven en erfsituaties van akkerbouwbedrijven

  In 1967 werd op een aantal akkerbouwbedrijven in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland een enquête gehouden met het doel de bezetting en het gebruik van de gebouwen en het erf na te gaan. De...

  1969

 4. Verkeerstellingen op de rijkswegen 1966-1969

  1969

 5. Aantekeningen betreffende de conservering van archeologisch hout, mede naar aanleiding van behandeling van het wrak van het oorlogsschip "Wasa" in Stockholm

  Aantekeningen van een bezoek aan het Wasaproject.

  1969

 6. Het mechanisch verwerken van kustprofielen

  1969

 7. Het verloop van het chloridegehalte op het Zeeuwse Meer t.p.v. het inlaatpunt van een ten oosten van St. Philipsland geprojecteerde spaarbekken

  1969

 8. Meting slibgehalte van het zeewater voor de kust van Terheijde tot Katwijk (in samenwerking met R.I.Z.A. en Bouwbureau Scheveningen)

  1969

 9. Een onderzoek naar de mogelijkheden van uitbreiding van zeehaven- en industrieterreinen aan diep vaarwater op de Maasvlakte : interimrapport van de werkgroep Havengebieden Zuid-Hollland, d.d. 28 maart 1969

  met lit. opg. Genoemd worden twee mogelijkheden, te weten uitbreiding van Maasvlakte I over een breed front in zuidwestelijke richting, ofwel uitbreiding over een smal front in zuidwestelijke richting...

  1969

 10. Berekening van het langstransport door golven met de methode van evenwijdige dieptelijnen

  1969