Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1969

 1. Sluiting Volkerak : invloed op getijbeweging RWS Rapportendatabank

  08-08-1969

 2. Natuuronderzoek stabiliteit zeegrind Zuiderhavenhoofd IJmuiden RWS Rapportendatabank

  08-08-1969

 3. Geologisch onderzoek Nieuwe Merwede RWS Rapportendatabank

  13-08-1969

 4. De invloed van de "keel-clearance" op de stroming onder het schip RWS Rapportendatabank

  09-1969

 5. Golfgegevens van enige stormen in 1967, 1968 en 1969 in verband met de golfoploop op de verlengde Helderse zeewering RWS Rapportendatabank

  09-1969

 6. Rapport over het schaaleffect in de manoeuvreereigenschappen van modellen van volle tankers RWS Rapportendatabank

  09-1969

 7. Splitsingspunt Westervoort : stroombeelden en zandverdeling : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  09-1969

 8. Modelonderzoek duinafslag RWS Rapportendatabank

  Om inzicht te krijgen in de duinafslag tijdens stormvloeden is in de periode november 1966 tot november 1967 in het Waterloopkundig Laboratorum De Voorst een aantal modelproeven uitgevoerd. Dit om criteria...

  09-1969

 9. Overzicht van de te baggeren specie t.b.v. aanpassingswerken RWS Rapportendatabank

  08-09-1969

 10. Overzicht van de gemiddelde korreldiameter van het bodemmateriaal in het deltagebied RWS Rapportendatabank

  Inventarisatie van de bodemsamenstelling van het Deltagebied. Deze nota geeft slecht een overzicht van de verrichte bewerkingen en van de verkregen gegevens.

  17-09-1969