Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1969

 1. Onderzoek en planning op het gebied van verkeer en vervoer in de delta : voorlopige verkenning van een mogelijke methodiek voor een naar omvang, grondigheid en snelheid adequate aanpak van deze problematiek RWS Rapportendatabank

  24-06-1969

 2. Verruiming Maas-Waalkanaal RWS Rapportendatabank

  07-1969

 3. Manoeuvreermetingen van vier grote tankers tijdens de technische proefvaart (november 1967-december 1968) RWS Rapportendatabank

  08-07-1969

 4. Bouwkraan Scheveningen : stabiliteit en werkbaarheid : rapport modelonderzoek en berekeningen RWS Rapportendatabank

  08-1969

 5. Tijdelijke kustverdediging van de kop van Goeree nabij de vuurtoren RWS Rapportendatabank

  08-1969

 6. Rozenburgse sluis : rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Verslag van een onderzoek naar de invloed van het vullen en ledigen van de kolken op de optredende troskrachten en de bodemverdediging van de nieuwe schutsluis te Rozenburg, die een verbinding vormt...

  08-1969

 7. Enkele proeven over het gedrag van een asfaltbodembescherming : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  De proeven hebben betrekking op de volgende aspecten van een asfaltmat: het gedragvan de rand van de mat in relatie tot de ontgronding; de stabiliteit van de overlappen tegen de overtrekkende stroom;...

  08-1969

 8. De snelheden op het riviertraject Stavenisse-Volkerakdam in uren t.o.v. H.W. Bruinisse RWS Rapportendatabank

  01-08-1969

 9. Beschouwing over de invloed van het rollend en zwevend transport op de ontgronding benedenstrooms van een bodembescherming : deel 1 RWS Rapportendatabank

  05-08-1969

 10. Het controleren van de voorspelde verandering van de horizontale en verticale getijdebeweging in het Deltagebied als gevolg van de afsluiting van het Volkerak RWS Rapportendatabank

  07-08-1969