Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1969

 1. Windvaanonderzoek

  1969

 2. Onderzoek naar de huidige veiligheid van verschillende zeewaterkeringen : ter attentie van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen

  1969

 3. Filteropbouw havendammen : III : kritieke verhangen : rapport modelonderzoek

  1969

 4. Onderzoek slibafvoer in de Maas bij Lith en Alphen

  1969

 5. De invloed van de Deltawerken op de waterbeweging en de hieruit voortvloeiende consequenties

  1969

 6. De Waal bij Zaltbommel : verslag modelonderzoek

  1969

 7. Afvoerverdeling op de splitsingspunten Pannerdense Kop en IJsselkop tijdens extreem hoogwater

  1969

 8. Enkele aspecten van drainage in bossen

  Aan de hand van enkele literatuurgegevens en onderzoek in een aantal gedraineerde bossen is nagegaan onder welke omstandigheden wortelgroei in drains plaats vindt en in welke mate deze ingroei het functioneren...

  1969

 9. De vogelbevolking in de Lauwerszee in het voorjaar van 1969

  In het voorjaar van 1969 werden geregeld vogelwaarnemingen verricht in het Lauwerszeegebied. Deze waarnemingen hadden tot doel een overzicht op te stellen van de in dit gebied voorkomende vogelpopulatie...

  1969

 10. Analyse minste vaarwaterdiepten op de Waal over de periode 1947-1966

  Relatie tussen de Waalafvoer en de minst gepeilde diepte (uit de lengtepeilingen) voor enige riviervakken. Verloop van de minste diepten in de tijd als functie van het afvoerniveau. Standaardafwijking...

  1969