Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1969

 1. Verslag van de metingen met radio-actief gemerkt slib op de "stortplaats Noord" in de Noordzee RWS Rapportendatabank

  1969

 2. Afvoertabellen Bovenrijn en takken 1966-1968 RWS Rapportendatabank

  1969

 3. Trekproeven op 6 vibro-palen met variƫrende paallengte nabij de tunnel te Zeist RWS Rapportendatabank

  In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Sluizen en Stuwen werd nabij de nieuw te bouwen tunnel in RW 23 in de gemeente Zeist een onderzoek uitgevoerd naar het draagvermogen op trek van 6 korte Vibro-palen...

  1969

 4. Stroomatlas kustgebied : aanlooproute en vaargeul naar Europoort 1967-1969 0-10 m beneden wateroppervlak RWS Rapportendatabank

  1969

 5. Chemische onkruid- en insectenbestrijding in Oostelijk Flevoland in 1968 RWS Rapportendatabank

  Er wordt ingegaan op verschillende bestrijdingsmethodes van insecten en onkruiden in Oostelijk Flevoland.

  1969

 6. Verandering van het maaiveld door het ploegen met variabele diepten (het rond ploegen van akkers) RWS Rapportendatabank

  Bij de aanleg van proeven in 1967 door de Plantenteeltkundige Afdeling van de RIJP werd voor meer systematisch onderzoek van de regulering van de afvoer het aloude systeem van ronde, hellende akkers als...

  1969

 7. Nota inzake de verbetering van de Waal bij Nijmegen RWS Rapportendatabank

  Betreft voorstel de rivier de Waal direct bovenstrooms van Nijmegen een andere loop te geven om daarmee de vertragingen van de scheepvaart bij laagwater op te heffen en de veiligheid van de vaart te verhogen....

  1969

 8. Toelichting met betrekking tot de wijze van uitwerking van de verzamelde gegevens van metingen op het Amelander wantij RWS Rapportendatabank

  1969

 9. Onderzoek naar de huidige veiligheid van verschillende zeewaterkeringen : ter attentie van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen RWS Rapportendatabank

  1969

 10. Filteropbouw havendammen : III : kritieke verhangen : rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1969