Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1969

 1. Verslag van de metingen met radio-actief gemerkt slib op de "stortplaats Noord" in de Noordzee

  1969

 2. Afvoertabellen Bovenrijn en takken 1966-1968

  1969

 3. Trekproeven op 6 vibro-palen met variƫrende paallengte nabij de tunnel te Zeist

  In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Sluizen en Stuwen werd nabij de nieuw te bouwen tunnel in RW 23 in de gemeente Zeist een onderzoek uitgevoerd naar het draagvermogen op trek van 6 korte Vibro-palen...

  1969

 4. Stroomatlas kustgebied : aanlooproute en vaargeul naar Europoort 1967-1969 0-10 m beneden wateroppervlak

  1969

 5. Experimentele weersvoorspelling op lange termijn met de ADAM (ADaptive Arithmetical Method)

  1969

 6. Chemische onkruid- en insectenbestrijding in Oostelijk Flevoland in 1968

  Er wordt ingegaan op verschillende bestrijdingsmethodes van insecten en onkruiden in Oostelijk Flevoland.

  1969

 7. Gevarendriehoeken : de waarneembaarheid van voertuigen : functie, vormgeving en toepassing

  1969

 8. Verandering van het maaiveld door het ploegen met variabele diepten (het rond ploegen van akkers)

  Bij de aanleg van proeven in 1967 door de Plantenteeltkundige Afdeling van de RIJP werd voor meer systematisch onderzoek van de regulering van de afvoer het aloude systeem van ronde, hellende akkers als...

  1969

 9. Nota inzake de verbetering van de Waal bij Nijmegen

  Betreft voorstel de rivier de Waal direct bovenstrooms van Nijmegen een andere loop te geven om daarmee de vertragingen van de scheepvaart bij laagwater op te heffen en de veiligheid van de vaart te verhogen....

  1969

 10. Toelichting met betrekking tot de wijze van uitwerking van de verzamelde gegevens van metingen op het Amelander wantij

  1969