Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1968

 1. Overzicht berekeningen met betrekking tot het hoogwaterbezwaar in de gemeente Kampen

  1968

 2. De schommelingen in de reservestoffen van de akkerdistel (Cirsium arvense L.) en de betekenis hiervan voor de bestrijding van de plant

  Bij de akkerdistel (Cirsium arvense L.) , een overblijvend wortelonkruid, is een onderzoek ingesteld naar de samenstelling van en het gehalte aan reservestoffen, die de plant in de loop van een jaar bevat....

  1968

 3. Zeekanaal Gent-Terneuzen 19 dec. 1968

  Schetst de historie van het huidige zeekanaal. Gaat in op de verbetering van het kanaal op Nederlands en Belgisch grondgebied o.a. door verbreding; de aanleg van de zeevaartsluis te Terneuzen; de vervanging...

  1968

 4. Afstand van boerderij tot dorp : een analyse van sollicitatiegegevens t.a.v. landbouwbedrijven en de beleving van de afstand door het boerengezin in Oostelijk Flevoland

  In een analyse is nagegaan of de voorkeur voor bepaalde boerderijen bij de jaarlijkse uitgiften van landbouwbedrijven in Oostelijk Flevoland mogelijk samenhang vertoont met de afstand van de boerderij...

  1968

 5. Rapport verdediging kribvakken met verschillende materialen, aan de rivier de IJssel bij kmr 899.300 tot 899.600 aan de rechteroever

  1968

 6. De invloed van Rip-currents op een kustvorm

  1968

 7. "Het nemen van bodemmonsters". : (Netherlands Proposal for an I.S.O. Recommendation for Bed-Material Sampling)

  1968

 8. Afsluiting Haringvliet : VIII : opruiming bouwput : afsluiting Rak van Scheelhoek : verslag modelonderzoek

  1968

 9. Afvoeren en vervallen Houtribspuisluizen

  Met het oog op de waterkwaliteit van het IJsselmeer moet het overtollige water van het IJmeer zoveel mogelijk via het Noordzeekanaal worden afgevoerd. Alleen wanneer de afvoercapaciteit te IJmuiden tekort...

  1968

 10. Afsluiting Lauwerszee : stabiliteit loodslakken : verslag modelonderzoek

  1968