Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1968

 1. Nauwkeurigheid van anemometerijkingen in de KNMI windtunnel

  1968

 2. Criteria voor de produktieomvang van melkveehouderijbedrijven

  Aan de orde komen: de economische organisatie van de landbouwproductie en de vorming van het inkomen, de economische organisatie van de melkveehouderij in het algemeen en in Oostelijk Flevoland en eisen...

  1968

 3. Bodemhoogten van de Maas van Borgharen tot Linne

  1968

 4. Rijnpoort : zeehaven voor containers, veerdiensten en passagiersschepen tussen Maassluis en Hoek van Holland

  Bestaat uit een nota voor de Raad van de Waterstaat en een aantal losse bijlagen. Bespreekt het voornemen van de gemeente Rotterdam voor de aanleg van een haven aan de noordzijde van de Rotterdamse Waterweg,...

  1968

 5. Topvervlakking op de Rijntakken tijdens extreem hoogwater

  1968

 6. Bodemkundige aspecten van de situering van Zeewolde : Concept

  Er zijn een aantal diepe sonderingen en enkele diepe boringen uitgevoerd om nader geïnformeerd te raken over de bodemgesteldheid in Zuidelijk Flevoland bij de te stichten woonkern Zeewolde.

  1968

 7. Enige aspecten met betrekking tot de koelwatervoorziening van een te stichten centrale aan de Lek bij Wijk bij Duurstede

  1968

 8. Dagrecreatie langs het Veluwemeer : verslag van een onderzoek

  De probleemstelling van het onderzoek komt neer op de vraag: wat is de functie van ligging en inrichting van de verschillende strandgebieden langs de polderzijde van het Veluwemeer in verband met de bezoekende...

  1968

 9. Kwaliteitsonderzoek van de openbare wateren in Nederland

  1968

 10. Overzicht berekeningen met betrekking tot het hoogwaterbezwaar in de gemeente Kampen

  1968