Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1968

 1. Ervaringen met I.P.C. als bestrijder van graanopslag, grassen en muur in koolzaad van oogstjaar 1967 in Oostelijk Flevoland

  De aanwezigheid en de verwachte utbreiding van graanopslag, grassen en muur in voor oogst 1967 verbouwd koolzaad (ras Rapol) deden besluiten tot een echemische bestrijding op +/- 726 ha. Mede op grond...

  1968

 2. Behandeling van zgn. goede tochtwallen : (verslag van de grondverbeteringsproef op de kavels S 31 t/m 37)

  Omdat deze zgn. goede tochtwallen in Zuidelijk Flevoland veelvuldig voorkomen, was het zinvol al in Oostelijk Flevoland een proef aan te leggen met verschillende behandelingen van goede tochtwallen. Dit...

  1968

 3. De waterhuishouding van Nederland [1968] (eerste nota waterhuishouding)

  1968

 4. Typeninventarisatie van dijkvegetaties voorkomend in het Rijnsysteem

  1968

 5. Invloed bemaling van de bouwput voor zinker rioolwaterpersleiding in de Kreekrakpolder

  1968

 6. De waterhuishouding van noordwestelijk Nederland : bijlage 3 behorende bij de nota betreffende de Waterhuishouding van Nederland

  1968

 7. Maatgevende hoogwaterstanden langs de Maas tussen Hedel en Venlo

  1968

 8. Regeling van de afvoer van de IJssel in droge jaren

  Na voltooiing van de kanalisatie van de Neder-Rijn is het mogelijk de afvoer van de IJssel te regelen met als uitersten de stuwprogramma's S 250 en S 350. Voor de scheepvaart over de IJssel is S 250 voldoende. ...

  1968

 9. Grootheden te meten bij laboratoriumproef naar kunstmatig zeewier

  1968

 10. De bodemgesteldheid van de Nieuwe Maas te Rotterdam tussen km. 993.7 en km. 997.4

  1968