Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1968

 1. Behandeling van zgn. goede tochtwallen : (verslag van de grondverbeteringsproef op de kavels S 31 t/m 37) RWS Rapportendatabank

  Omdat deze zgn. goede tochtwallen in Zuidelijk Flevoland veelvuldig voorkomen, was het zinvol al in Oostelijk Flevoland een proef aan te leggen met verschillende behandelingen van goede tochtwallen. Dit...

  1968

 2. De waterhuishouding van Nederland [1968] (eerste nota waterhuishouding) RWS Rapportendatabank

  1968

 3. Typeninventarisatie van dijkvegetaties voorkomend in het Rijnsysteem RWS Rapportendatabank

  1968

 4. Invloed bemaling van de bouwput voor zinker rioolwaterpersleiding in de Kreekrakpolder RWS Rapportendatabank

  1968

 5. De waterhuishouding van noordwestelijk Nederland : bijlage 3 behorende bij de nota betreffende de Waterhuishouding van Nederland RWS Rapportendatabank

  1968

 6. Maatgevende hoogwaterstanden langs de Maas tussen Hedel en Venlo RWS Rapportendatabank

  1968

 7. Regeling van de afvoer van de IJssel in droge jaren RWS Rapportendatabank

  Na voltooiing van de kanalisatie van de Neder-Rijn is het mogelijk de afvoer van de IJssel te regelen met als uitersten de stuwprogramma's S 250 en S 350. Voor de scheepvaart over de IJssel is S 250 voldoende. ...

  1968

 8. Grootheden te meten bij laboratoriumproef naar kunstmatig zeewier RWS Rapportendatabank

  1968

 9. De bodemgesteldheid van de Nieuwe Maas te Rotterdam tussen km. 993.7 en km. 997.4 RWS Rapportendatabank

  1968

 10. Nauwkeurigheid van anemometerijkingen in de KNMI windtunnel

  1968