Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1968

 1. Design levels in the transition zone between the tidal reach and the river regime reach

  Bepaling van de maatgevende belastingen in het benedenrivierengebied.

  1968

 2. De veranderingen in de H.W.- en L.W.-standen op de Amer, Bergsche Maas en Maas tot Lith als gevolg van de uitvoering van het Deltaplan

  1968

 3. Verband afvoeren Maas - afvoeren zijrivieren : tussentijds rapport juni 1968

  1968

 4. Rapport betreffende de weerberichtgeving voor de bouwnijverheid in de winter 1967-1968

  1968

 5. Reisverslag Duitsland 1968 : rijbaanovergangen

  1968

 6. Recreatieve ontwikkelingen in en om de Zuidelijke IJsselmeerpolders

  Er wordt getracht het bestaan van plannen met betrekking tot de openluchtrecreatie in en om de Zuidelijke IJsselmeerpolder te registreren. Achtereenvolgens wordt aandacht geschonken aan: gedachtern over...

  1968

 7. Stroomsnelheidsmetingen op met gras begroeide kaden

  De metingen zijn verricht om na te gaan welke watersnelheden optreden op kruin en benedenstrooms talud van overstromende kaden, die met een grasmat zijn bekleed en welke eventuele aantastingen kunnen worden...

  1968

 8. Nota inzake de onttrekking van de Lingehaven te Gorinchem aan het openbare scheepvaartverkeer

  1968

 9. Werkgroep vaste oeververbinding Westerschelde : interimrapport

  1968

 10. Nota beteffende de waterverversing in de grachten en singels der gemeente Utrecht, en in de rivier de Vecht

  1968