Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1968

 1. Design levels in the transition zone between the tidal reach and the river regime reach RWS Rapportendatabank

  Bepaling van de maatgevende belastingen in het benedenrivierengebied.

  1968

 2. De veranderingen in de H.W.- en L.W.-standen op de Amer, Bergsche Maas en Maas tot Lith als gevolg van de uitvoering van het Deltaplan RWS Rapportendatabank

  1968

 3. Verband afvoeren Maas - afvoeren zijrivieren : tussentijds rapport juni 1968 RWS Rapportendatabank

  1968

 4. Rapport betreffende de weerberichtgeving voor de bouwnijverheid in de winter 1967-1968

  1968

 5. Reisverslag Duitsland 1968 : rijbaanovergangen RWS Rapportendatabank

  1968

 6. Recreatieve ontwikkelingen in en om de Zuidelijke IJsselmeerpolders RWS Rapportendatabank

  Er wordt getracht het bestaan van plannen met betrekking tot de openluchtrecreatie in en om de Zuidelijke IJsselmeerpolder te registreren. Achtereenvolgens wordt aandacht geschonken aan: gedachtern over...

  1968

 7. Stroomsnelheidsmetingen op met gras begroeide kaden RWS Rapportendatabank

  De metingen zijn verricht om na te gaan welke watersnelheden optreden op kruin en benedenstrooms talud van overstromende kaden, die met een grasmat zijn bekleed en welke eventuele aantastingen kunnen worden...

  1968

 8. Werkgroep vaste oeververbinding Westerschelde : interimrapport RWS Rapportendatabank

  1968

 9. Nota beteffende de waterverversing in de grachten en singels der gemeente Utrecht, en in de rivier de Vecht RWS Rapportendatabank

  1968

 10. Ervaringen met I.P.C. als bestrijder van graanopslag, grassen en muur in koolzaad van oogstjaar 1967 in Oostelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  De aanwezigheid en de verwachte utbreiding van graanopslag, grassen en muur in voor oogst 1967 verbouwd koolzaad (ras Rapol) deden besluiten tot een echemische bestrijding op +/- 726 ha. Mede op grond...

  1968