Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1968

 1. Overzicht van de uitgevoerde metingen t.b.v. het kustonderzoek in Noord-Holland en op de waddeneilanden van 1962 t/m 1967 RWS Rapportendatabank

  1968

 2. De aanvoer van landbouwprodukten naar Dronten als basis-gegeven voor het structuurplan van Dronten RWS Rapportendatabank

  Berekening van hoe groot de te verwachten hoeveelheden producten en het daarvoor benodigde vervoer zijn.

  1968

 3. Experimental and theoretical work in the field of turbulent diffusion performed with regard to the Netherlands estuaries and coastal regions of the North Sea RWS Rapportendatabank

  Paper for the General Assembly IUGG, Berne, Switzerland, September/October 1967.

  1968

 4. Richtlijnen t.a.v. verkeersonderzoeken op de weg RWS Rapportendatabank

  Geeft voorwaarden t.a.v. plaats, tijd en weersomstandigheden, waaronder enquêtes mogen worden gehouden, alsmede richtlijnen voor de inrichting van de enquêteplaats.

  1968

 5. De berekening van de maatgevende hoogten der waterkeringen van het oude land rond het toekomstig klein IJsselmeer voor de overschrijdingskansen 10-3 en 10-4 ten behoeve van de werkgroep A van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen [TAW] RWS Rapportendatabank

  Advies van de Technische Adviescommissie voor de waterkeringen omtrent : 1. de aan te houden ontwerpfrequentie voor de langs het toekomstig klein IJsselmeer gelegen waterkeringen. 2. de vraag, of het ontwerp...

  1968

 6. Afsluiting Hellegat : verloop van de kenteringstijden als functie van UF bij gemiddeld getij, -springtij en -doodtij en verloop Qmax voor vloed en eb RWS Rapportendatabank

  1968

 7. De Volkerakwerken : de bouw van het sluizencomplex RWS Rapportendatabank

  Beknopte beschrijving van de Volkerakwerken, wat al gereed is en wat nog gerealiseerd moet worden.

  1968

 8. Beknopte karakteristiek van het Maasregiem (huidige gegevens) RWS Rapportendatabank

  1968

 9. Lage afvoeren van de Grensmaas in de zomer 1967 RWS Rapportendatabank

  1968

 10. The design and construction of the Van Brienenoord Bridge across the river Nieuwe Maas RWS Rapportendatabank

  1968