Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1968

 1. Afvoertabellen Bovenrijn en takken 1965-1967 RWS Rapportendatabank

  1968

 2. Invloed Grevelingendam op hoge waterstanden in het Grevelingenbekken RWS Rapportendatabank

  1968

 3. Over de geologische opbouw van het Amelander Wad RWS Rapportendatabank

  Na de verkenning van het Waddengebied is er t.a.v. sommige aspecten een nader onderzoek verricht op het Amelander Wad in augustus 1966. De resultaten van dit onderzoek worden in dit verslag, samen met...

  1968

 4. Over de geologische opbouw van het "Over Gooi" in Zuid. Flevoland, mede in verband met de planologie RWS Rapportendatabank

  In verband met een beperkende rol bij de planologische indeling van dit gebied, wordt er getracht een beeld te schetsen van de geologische opbouw van het "Over Gooi" in Zuidelijk Flevoland.

  1968

 5. De voordeligste lengten en breedten van fruitteeltbedrijven uit het oogpunt van landinrichting en landgebruik RWS Rapportendatabank

  Behandeld worden: De kosten voor het landgebruik; De inrichting van een reeds verkaveld gebied voor fruitteelt; De inrichting van een niet verkaveld gebied voor fruitteelt; Een vergelijking van het op...

  1968

 6. Uittreksel van een studie van M. Clawson en J.L. Knetsch : Economics of outdoor recreation (Baltimore, 1966) RWS Rapportendatabank

  Doel van het boek is een overzicht te geven van de openluchtrecreatie in de V.S., speciaal met het oog op het in de toekomst te volgen beleid t.a.v. de openluchtrecreatie.

  1968

 7. Chemische onkruid- en insectenbestrijding in Oostelijk Flevoland in 1967 RWS Rapportendatabank

  Er wordt ingegaan op verschillende bestrijdingsmethodes van insecten en onkruiden in Oostelijk Flevoland, waarbij ook de kosten ervan besproken worden.

  1968

 8. Overwegingen bij de aanbeveling om niet over te gaan tot afsluiting van de Oude Maas RWS Rapportendatabank

  Met 4 bijlagen, waarvan 3 en 4 onderverdeeld in a en b. Bevat ontwikkelingen die destijds van invloed zijn geweest op de verziltingstoestand op de Nieuwe Waterweg, de Nieuwe Maas en de Oude Maas, een analyse...

  1968

 9. Enkele aantastingen van riet, voorkomend in Oostelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  In 1966 en 1967 werd op enkele plaatsen in Oostelijk Flevoland een onderzoek ingesteld naar de levenswijze van enkele rietinsekten en het voorkomen van enkele schimmelsoorten, die schade aan het riet kunnen...

  1968

 10. Geleidelijke sluiting : VIII : stabiliteit van een dam opgebouwd uit stortsteen Haringvliet : rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1968