Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1967

 1. Tienjarenplan 1967

  De nota is ingedeeld in de volgende hoofdstukken: doelstellingen en uitgangspunten op lange termijn voor de nog uit te voeren werken in het IJsselmeergebied, het Tienjarenplan en de financiële toetsing...

  1967

 2. Topvervlakking van hoogwatergolven op de IJssel

  1967

 3. Nota verkeersveiligheid

  Omvang en problematiek van de verkeersonveiligheid. De verkeerssituatie, de mens, het voertuig, de weg. Het beleid t.a.v. de bevordering der verkeersveiligheid. Het verlichten van de taak van de weggebruiker,...

  1967

 4. Resultaten van de door de meteorologische dienst te Zierikzee 2 dagen vooruit gegeven windverwachtingen voor IJmuiden

  1967

 5. Frequenties hoge Bovenrijnafvoeren : enkele opmerkingen n.a.v. de gemiddelde topduur en vroegere duurlijnen

  1967

 6. Voortgezet onderzoek veldreparaties voormaaiers oogst 1966

  Tijdens het voormaaien van het koolzaad van de oogst 1966 werden de werkzaamheden van de veldmonteurs grotendeels georganiseerd op basis van de in rapport nr. 43 ontwikkelde richtlijnen.

  1967

 7. Tijdstudie in het silobedrijf en het Centraal Magazijn te Dronten gedurende de oogst van 1966

  Verslag van een onderzoek met een drieledig doel, nl.: toetsen in de praktijk van de in 1965 voorgestelde wijziging, studie aangaande de personeelsbezetting van het silobedrijf en het Centraal Magazijn...

  1967

 8. Toetsing voorspellingsmethode Borgharen over de periode december 1966 - januari 1967

  1967

 9. Over de hydrologische toestand van het bosgebied in sectie N in Oostelijk Flevoland

  In dit rapport wordt in het kort ingegaan op de bodemgesteldheid van de sectie N. Daarna wordt aandacht besteed aan de hoogteligging van het maaiveld t.o.v. N.A.P. Vervolgens wordt de toestand van het...

  1967

 10. Bodembemonstering Rijntakken 1966

  Aanleiding tot het onderzoek. Relatie tussen de grootte van de boogstraal en de korrelverdeling in de raaien. Invloed van de aardrotatie. Vergelijking met vroegere metingen. De invloed van het bodemmateriaal...

  1967