Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1967

 1. Steenstorter Volkerakwerken

  1967

 2. Voorstel tot wijziging van de bestemming van landbouwgronden in Oostelijk Flevoland

  Gaat in op de gebruiksmogelijkheden van de grond in verschillende tot en met uitgifte 1968 nog niet uitgegeven delen van Oostelijk Flevoland. Daarbij wordt tevens enige aandacht besteed aan het vraagstuk...

  1967

 3. Uitvoering meetprogramma Amelander Wantij - Zeegat van Ameland

  Ten behoeve van het meetprogramma "Amelander Wad 1967-1968" zijn, naast het lopende peilprogramma vanaf 23 mei t/m. 15 sept. de volgende werkzaamheden uitgevoerd of in uitvoering A. Verkenningen...

  1967

 4. De uitwerking van zandtransportmetingen

  In deze nota wordt de uitwerking van zandtransportmetingen uitgevoerd met de zgn. Delftse Flessen (in twee modellen), uiteengezet

  1967

 5. Consumentengedrag in Ens en Biddinghuizen : een onderzoek van de Sociografische Afdeling naar de koopgewoonten op nieuw land

  Verslag van een onderzoek naar het consumentengedrag in de dorpen Ens (Noordoostpolder) en Biddinghuizen (Oostelijk Flevoland). De centrale vraagstelling bij dit onderzoek was: in welke plaatsen de consument...

  1967

 6. ONE ASPECT OF THE DYNAMICS OF A COAST PARTLY PROTECTED BY A ROW OF GROYNES

  1967

 7. Ongelijkvloerse kruispunten in auto(snel)wegen

  1967

 8. Verslag van de excursie naar Sleeswijk-Holstein van 9 t/m 13 oktober 1967

  Verslag van een excursie met als doel het bezichtigen van blikken gebouwen en het bezoeken van een veebedrijf met 80-100 koeien en mechanische voedering.

  1967

 9. Verzamelnota Rotterdamsche Waterweg

  1967

 10. Tienjarenplan 1967

  De nota is ingedeeld in de volgende hoofdstukken: doelstellingen en uitgangspunten op lange termijn voor de nog uit te voeren werken in het IJsselmeergebied, het Tienjarenplan en de financiële toetsing...

  1967