Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1967

 1. Beschouwingen over scheepvaartverbindingen door Zeeland in het kader van de ontwikkeling van het Westerscheldebekken en van de uitvoering van het Deltaplan

  1967

 2. Nota betreffende samengestelde brugdekconstructies van geprefabriceerde voorgespannen liggers en in het werk gestorte beton, waarbij noch dwarsdragers, noch dwarsvoorspanning worden toegepast

  1967

 3. Veertig jaar Rijkswegenbouwlaboratorium: [1927-1967]

  Een uitgave ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan van het Rijkswegenbouwlaboratorium (RWL) in Delft.

  1967

 4. Manoeuvre-metingen in proefgeul voor Rotterdamsche waterweg

  1967

 5. Verslag over de werkzaamheden van de afdeling ontginning en exploitatie in 1966

  De gegevens omtrent de omvang van de werkzaamheden zijn verkregen uit de administratie van de werkleiding. De belangrijkste vormen hiervan zijn, naast de urenregistratie, de landbouwinventaristaie en de...

  1967

 6. Verslag over de werkzaamheden van ontginning en exploitatie in 1965

  Dit jaarverslag is in grote lijnen nog gelijk aan dat van 1964, al is op verschillende onderdelen beperking van gegevens en toelichting toegepast.

  1967

 7. De werkgelegenheid in Oostelijk Flevoland per 1 februari 1966

  Ten einde meer inzicht te verkrijgen in de sociaal-economische opbouw van de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland, besloot de Sociaal-Economische Hoofdafdeling van de R.IJ.P. eind 1965 een onderzoek...

  1967

 8. Invloed van slingeren en stampen van een meetvaartuig op de snelheidsmeting

  Bij het meten van stroomsnelheid vanaf een vaartuig is een op- en neerbeweging van de Ott-meter nooit te vermijden. Altijd is een grotere of kleinere golf aanwezig, die het schip doet slingeren, stampen...

  1967

 9. Enige resultaten van proefnemingen met het routeren van schepen over de Noordatlantische Oceaan

  1967

 10. Interim-rapport Werkgroep Waterkwaliteit IJsselmeerpolders (voorzitter G.P. Felius) ; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (ZZW), Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) en Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders

  Het doel van de werkgroep is, het opstellen van richtlijnen ten aanzien van de maatregelen die moeten worden genomen om de kwaliteit van het water in het gebied van de IJsselmeerpolders te handhaven en...

  1967