Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1967

 1. Bevolkingsprognose Lelystad (nr. 2)

  Dit rapport is een vervolg op de interne nota R.IJ.P. no. 7, getiteld "Prognose van de grootte en leeftijdsstructuur van de bevolking van de stad Lelystad in 1975, 1985 en 20oo". Doel van dit...

  1967

 2. Waterkwaliteit Noordzeekanaal1966

  1967

 3. Onderzoek naar invloed van wateronttrekking op lage afvoeren van de Maas

  1967

 4. Maximale golfdemping in kanalen

  1967

 5. Bedrijf A 93 : voorstel tot voortgezette tijdelijke exploitatie van gronden in Lelystad

  De duur van de exploitatie is voorlopig gesteld op ca. 8 jaar, maar een langere tijd is mogelijk. Dit hangt af van de planning voor en de ontwikkeling van Lelystad. Bij de berekeningen is uitgegaan van...

  1967

 6. Some remarks on the cross-section of a sandy coast

  1967

 7. Inhouds- en diepteveranderingen van het traject Keeten-Mastgat-Zijpe over de periode 1933-1965

  Bespreekt de veranderingen in dit gebied voor en na de afsluiting van de Grevelingen.

  1967

 8. Rooien en bewerken van op kwekerij N 75 geteeld plantmateriaal

  Teneinde een inzicht te krijgen in het rooien en afvoeren, is in het vroege voorjaar van 1966 op kwekerij N 75 een aantal waarnemingen uitgevoerd. De resultaten worden in dit rapport besproken.

  1967

 9. Beschouwingen over scheepvaartverbindingen door Zeeland in het kader van de ontwikkeling van het Westerscheldebekken en van de uitvoering van het Deltaplan

  1967

 10. Nota betreffende samengestelde brugdekconstructies van geprefabriceerde voorgespannen liggers en in het werk gestorte beton, waarbij noch dwarsdragers, noch dwarsvoorspanning worden toegepast

  1967