Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1966

 1. Vergelijkende metingen van de grondtemperatuur te De Bilt in 1961

  1966

 2. Verbetering Zuid-Willemsvaart en kanaal Wessem-Nederweert : nota RWS Rapportendatabank

  Doel van de nota is de bevordering dat een beginselbeslissing kan worden genomen t.a.v. de modernisering van het Brabantse gedeelte van de Zuid-Willemsvaart en de daaropvolgende aanpassing van het Limburgse...

  1966

 3. De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1965 RWS Rapportendatabank

  1966

 4. De verbouw van gewassen in Oostelijk Flevoland door de Cultuurtechnische Afdeling in het oogstjaar 1966 RWS Rapportendatabank

  Dit rapport is samengesteld uit de gegevens van de kaveldagboeken, de maandelijkse gewassenbeoordelingen, de bedrijfsrapporten van de landbouwkundige opzichters, de toelichtingen op de inventarisatie-overzichten...

  1966

 5. The IJssel Lake as a multi-purpose reservoir = Le Lac d'IJssel, reservoir RWS Rapportendatabank

  The IJssel Lake is a main feature in the Zuiderzeeproject, which is being carried out in the Netherlands to extend the land area by reclamation and to improve the watermanagement of a large area around...

  1966

 6. Smoothing and filtering

  1966

 7. Aanhechtingsproeven op beton behandeld met Curing Compound RWS Rapportendatabank

  1966

 8. Funktionele analyse van bodem- en taludbeschermingskonstrukties RWS Rapportendatabank

  1966

 9. Jaarverslag over het jaar .... van de Wetenschappelijke Afdeling van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders RWS Rapportendatabank

  1966

 10. Metingen aan een trekband om een damwandkuip : rapport 13 RWS Rapportendatabank

  Verslag van metingen uitgevoerd aan de trekkabel welke was aangebracht om de damwandkuip voor het maken van pijler 2 van de draaibrug te Sluiskil. Uit berekeningen kwam vast te staan dat de kuip van een...

  1966