Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1966

 1. Afsluiting Haringvliet : deel VII : stroombeelden in de eindfase met geheel geopende sluizen rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1966

 2. Wat is het verval over een verbinding tussen Calandkanaal en Nieuwe Waterweg nabij kmr. 1029 bij springtij en doodtij RWS Rapportendatabank

  1966

 3. Verslag van een dienstreis naar de Verenigde Staten van 12-29 juni 1966 RWS Rapportendatabank

  1966

 4. Jaarverslag TAW 1971-1994 RWS Rapportendatabank

  1966

 5. Schattingen van het zwaveldioxydeniveau en de hinderduur (methode Pasquill-Schmidt) rondom de raffinaderij van de Mobil Oil, Nederland, in het Noordzeekanaalgebied

  1966

 6. Verzameling van gegevens over de Nederlandse binnenvloot en het vervoer te water RWS Rapportendatabank

  Vervolg op en uitbreiding van "Verzameling van enige gegevens over afmetingen van schepen en grootte en samenstelling van de Nederlandse binnenvloot". Geeft een overzicht van de ontwikkeling...

  1966

 7. Over de ontwatering van blijvend en tijdelijk grasland in de Zuiderzeepolders RWS Rapportendatabank

  Door overvloedige regenval, vooral in de zomer van 1965, is de ontwatering van beweid grasland in de Zuiderzeepolders onder de aandacht gebracht van de afd. Waterhuishouding van de R.IJ.P. De klachten...

  1966

 8. Noodkeringen sluizen Noordoostpolder : rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  De drie toegangssluizen van de Noordoostpolder te Lemmer, Urk en De Voorst zijn elk voorzien van een noodkering bestaande uit een derie ronde stalen schotbalken met een diameter van ca. 0,5 meter welke...

  1966

 9. De ontwikkeling van Lelystad (versie december 1966) RWS Rapportendatabank

  In deze herziene versie zullen achtereenvolgens worden behandeld: de samenstelling en taak van enkele werkgroepen en commissies, betrokken bij de ontwikkeling van Lelystad, de huidige beslissingsprocedure...

  1966

 10. Verversing grachten in Lelystad RWS Rapportendatabank

  Om in de grachten van Lelystad water van voldoende zuivere kwaliteit te houden, zal via een inlaatwerk tussen Houtribhoek en het hevelwerk bij de visvijvers verversingswater moeten worden ingelaten.

  1966